Categorie: Overheidsopdrachten

 • 01.01.2024

  Vanaf vandaag gelden de nieuwe Europese drempelbedragen voor de periode 2024-2025, voor overheidsopdrachten in de klassieke sectoren: ➞  voor werken 5.538.000 euro ➞  voor leveringen en diensten 221.000 euro Het drempelbedrag voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wijzigt naar 143.000 euro. Ze gelden voor alle overheidsopdrachten die je vanaf 1...
  → Read more
 • 30.10.2023

  Sinds 1 april 2019 zijn aanbestedende overheden verplicht om elektronische facturen te ontvangen van ondernemingen die daarvoor kiezen. Als volgende stap, wordt e-invoicing nu algemeen verplicht voor alle overheidsopdrachten met een waarde groter dan 3.000 euro, excl. BTW. Deze verplichting moet ook vermeld worden in de opdrachtdocumenten. De verplichting wordt gefaseerd ingevoerd vanaf de...
  → Read more
 • 30.06.2023

  Het huidige e-procurement platform om opdrachten te publiceren (e-notification) en offertes te openen (e-tendering), en nog andere toepassingen, wordt volledig vervangen door een nieuw, geïntegreerd en verbeterd platform. Het nieuwe e-procurement platform zou live gaan op 2 mei 2023. Intussen is de datum bijgesteld naar 4 september 2023. Het ziet er sterk naar uit dat deze datum ook gehaald...
  → Read more
 • 15.05.2023

  In uitvoering van de gelijknamige wet, heeft de ministerraad van 12 mei 2023 het KB 'bestuur en transparantie' goedgekeurd. Het KB zal in werking treden na publicatie in het Belgisch Staatsblad. De voornaamste innovaties zijn al voorzien in de Wet (lees hier ons nieuwsbericht), maar ook het KB bevat toch enkele nieuwigheden: Het PV van opening moet verplicht het KBO-nummer van de...
  → Read more
 • 04.02.2023

  Wanneer niets anders is bepaald, bedraagt de standaard betalingstermijn tussen ondernemingen (onderling) steeds 30 kalenderdagen. Het KB Uitvoering voorziet in een uitzondering op dit principe voor overheidsopdrachten. Op grond van dit KB beschikt de aanbestedende overheid voor alle opdrachten (werken, leveringen, diensten), over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen, gevolgd door een...
  → Read more
 • 01.12.2022

  De huidige marktomstandigheden maken overheidsopdrachten waarbij aanzienlijke bedragen moet worden voorgefinancierd, soms moeilijk haalbaarheid voor ondernemingen. Het principe bij overheidsopdrachten is dat er enkel kan worden betaald voor verstrekte en aanvaarde prestaties. Voorschotten zijn enkel mogelijk in zeer uitzonderlijke gevallen, opgesomd in artikel 67 KB Uitvoering. Deze strenge...
  → Read more
 • 18.10.2022

  De federale overheid deed in mei 2022 concrete aanbevelingen om om te gaan met de verstoorde markt en prijsstijgingen bij overheidsopdrachten. Deze aanbevelingen werden licht herwerkt op 7 juli 2022. U vindt de integrale tekst...
  → Read more
 • 31.08.2022

  Geerts/ Denayer ontving vandaag een accreditatie als kenniscentrum e-procurement en mag zich voor de periode 2022-2026 officieel expert inzake alle e-procurement applicaties (e-notification, e-tendering, enz.) noemen. Johan Geerts is opnieuw geaccrediteerd opleider e-procurement. e-procurement is een online platform aangeboden door de federale overheid, met als doel om de plaatsing van...
  → Read more
 • 03.07.2022

  Bij wet van 18 mei 2022 werd de wetgeving overheidsopdrachten (en concessies) met ingang van 1 juni 2022 gewijzigd op vlak van 'corrigerende maatregelen'. De nieuwe regels zijn opgenomen in een grondig gewijzigd artikel 70 van de Wet overheidsopdrachten. De wijzigingen zijn het gevolg van het arrest  "Norré-Behaegel" van het Europees Hof van Justitie (C-387/19) van 14 januari...
  → Read more
 • 03.07.2022

  Bij wet van 18 mei 2022 werd de wetgeving overheidsopdrachten (en concessies) gewijzigd, om nieuwe regels inzake schone voertuigen in te voeren. De nieuwe regeling is (voor overheidsopdrachten) met name terug te vinden onder artikel 168/1 van de Wet overheidsopdrachten en de bijlagen V, VI en VII bij de wet. De wetgeving is een omzetting van de Europese "Schone Voertuigen Richtlijn" ("Clean...
  → Read more
 • 19.01.2022

  Onze toepassing TenderBase werd door de maker van de achterliggende toepassing ClausBase voorgesteld als typevoorbeeld voor digitalisering in de advocatuur. Bekijk hier de video Met TenderBase maakt elke aankoper in enkele muisklikken performante bestekken, gunningsverslagen, brieven, enz. in het kader van...
  → Read more
 • 25.11.2021

  Vrijdag 26 november 2021 krijgen de e-Notification en e-Tendering platformen een update. Een kort overzicht van de belangrijkste aanpassingen voor aanbestedende overheden: Op e-notification verdwijnt het onderscheid tussen de sectie ‘bestekdocument’ en ‘begeleidend document’. Deze opdeling gaf aanleiding tot verwarring. Bij een tweefaseprocedure diende de selectieleidraad te...
  → Read more