Categorie: Overheidsopdrachten

 • 31.08.2022

  Geerts/ Denayer ontving vandaag een accreditatie als kenniscentrum e-procurement en mag zich voor de periode 2022-2026 officieel expert inzake alle e-procuremenrt applicaties (e-notification, e-tendering, enz.) noemen. Johan Geerts is opnieuw geaccrediteerd opleider e-procurement. e-procurement is een online platform aangeboden door de federale overheid, met als doel om de plaatsing van...
  → Read more
 • 03.07.2022

  Bij wet van 18 mei 2022 werd de wetgeving overheidsopdrachten (en concessies) met ingang van 1 juni 2022 gewijzigd op vlak van 'corrigerende maatregelen'. De nieuwe regels zijn opgenomen in een grondig gewijzigd artikel 70 van de Wet overheidsopdrachten. De wijzigingen zijn het gevolg van het arrest  "Norré-Behaegel" van het Europees Hof van Justitie (C-387/19) van 14 januari...
  → Read more
 • 03.07.2022

  Bij wet van 18 mei 2022 werd de wetgeving overheidsopdrachten (en concessies) gewijzigd, om nieuwe regels inzake schone voertuigen in te voeren. De nieuwe regeling is (voor overheidsopdrachten) met name terug te vinden onder artikel 168/1 van de Wet overheidsopdrachten en de bijlagen V, VI en VII bij de wet. De wetgeving is een omzetting van de Europese "Schone Voertuigen Richtlijn" ("Clean...
  → Read more
 • 30.05.2022

  Sinds 1 april 2019 zijn aanbestedende overheden verplicht om elektronische facturen te ontvangen van ondernemingen die daarvoor kiezen. Als volgende stap, wordt e-invoicing nu algemeen verplicht voor alle overheidsopdrachten met een waarde groter dan 3.000 euro, excl. BTW. Deze verplichting moet ook vermeld worden in de opdrachtdocumenten. De verplichting wordt gefaseerd ingevoerd vanaf de...
  → Read more
 • 19.01.2022

  Onze toepassing TenderBase werd door de maker van de achterliggende toepassing ClausBase voorgesteld als typevoorbeeld voor digitalisering in de advocatuur. Bekijk hier de video Met TenderBase maakt elke aankoper in enkele muisklikken performante bestekken, gunningsverslagen, brieven, enz. in het kader van...
  → Read more
 • 25.11.2021

  Vrijdag 26 november 2021 krijgen de e-Notification en e-Tendering platformen een update. Een kort overzicht van de belangrijkste aanpassingen voor aanbestedende overheden: Op e-notification verdwijnt het onderscheid tussen de sectie ‘bestekdocument’ en ‘begeleidend document’. Deze opdeling gaf aanleiding tot verwarring. Bij een tweefaseprocedure diende de selectieleidraad te...
  → Read more
 • 16.11.2021

  Een offerte moet (in principe) steeds (elektronisch) ondertekend worden door de persoon of personen die bevoegd of gemachtigd zijn om de inschrijver (meestal een vennootschap) te verbinden (Art. 44 KB) Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State is het ondertekenen van een offerte in het kader van een overheidsopdracht, geen daad van het dagelijks bestuur. Dat betekent dat een dagelijks of...
  → Read more
 • 11.11.2021

  Vandaag werden de nieuwe drempelbedragen (thresholds) inzake overheidsopdrachten en concessies gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. De nieuwe drempelbedragen gelden telkens voor 2 jaar, dus nu voor 2022 en 2023. De nieuwe Europese drempelbedragen in de klassieke sectoren: Werken: 5.382.000 (ipv 5.350.000) Leveringen en diensten: 215.000 (ipv 214.000) Centrale overheden (=...
  → Read more
 • 11.06.2021

  We zijn trots op de Case Study over de totstandkoming van TenderBase, onze innovatieve Legal tech oplossing voor de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten en concessies. TenderBase features the complete template library previously constructed in MS Word by Geerts/Denayer, but with the added bonus of intelligent automation and reusable clauses. Not only does this make the firm that...
  → Read more
 • 01.12.2020

  Geerts/ Denayer ontwikkelde een innovatieve Legal tech oplossing voor de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten en concessies: TenderBase. Lees er alles over op onze pagina online diensten of bekijk onderstaande video. window.onload = function() { Calendly.initBadgeWidget({ url: 'https://calendly.com/johangeerts/60min', text: 'Boek hier een gratis online demo'...
  → Read more
 • 26.11.2020

  De Raad van 25 november 2020 roept de Commissie en de lidstaten op om overheidsopdrachten in te zetten als strategisch instrument voor duurzame en innovatieve groei en om de administratieve lasten te verminderen. Lees hier de persmededeling.   We  couldn't agree more. Daar heeft Geerts/Denayer de tools voor in huis. Lees hier alles over onze diensten voor aanbestedende...
  → Read more
 • 26.10.2020

  De Vlaamse Regering besliste op 2 oktober 2020 dat het Facilitair Bedrijf (FB) de enige aankoopcentrale wordt voor de Vlaamse overheid voor “gangbare en gebruikelijke ondersteunende goederen en diensten”. De beslissing beoogt dat alle "gangbare en gebruikelijke ondersteunende goederen en diensten" moeten worden aangekocht door het FB, en dus niet meer door diverse entiteiten afzonderlijk...
  → Read more