13.05.2024

Klasse erkenning aannemers gevoelig opgetrokken vanaf 1 juni 2024

Om overheidsopdrachten voor werken te kunnen uitvoeren (lees: om voor ‘de overheid’ te kunnen bouwen), moet een aannemer op grond van de Erkenningswet van 20 maart 1991, erkend zijn in de categorie en de klasse die overeenkomt met de aard en de waarde van de opdracht.

Met een erkenning in een bepaalde categorie bewijst de aannemer zijn technische bekwaamheid om een opdracht van die aard te kunnen uitvoeren. Met een erkenning in een bepaalde klasse bewijst de aannemer zijn financiële draagkracht. Het offertebedrag van de aannemer mag niet hoger zijn dan de klasse waarin hij erkend is.

Vanaf 1 juni 2024 worden de erkenningsklassen, die zijn bepaal in artikel 3 van het KB van 26 september 1991, aanzienlijk opgetrokken.

De nieuwe klassen (excl. BTW) zijn de volgende:

→ Klasse 1: 162.000  (voorheen: 135 k)

→ Klasse 2: 330.000 (voorheen: 275  k)

→ Klasse 3: 600.000 (voorheen: 500 k)

→ Klasse 4: 1.080.000 (voorheen: 900 k)

→ Klasse 5: 2.172.000 (voorheen: 1 810 k)

→ Klasse 6: 3.870.000 (voorheen: 3 225  k)

→ Klasse 7: 6.396.000 (voorheen: 5 330  k)

 

Het KB treedt in werking op 1 juni 2024.

Volgens onze interpretatie hebben de nieuwe klassen meteen uitwerking op lopende plaatsingsprocedures. Krachtens artikel 3 van de Erkenningswet van 20 maart 1991, moet de aannemer over de vereiste erkenning beschikken “op het moment van de sluiting van de opdracht”.

De nieuwe klassen zullen dus van toepassing zijn op opdrachten die na 1 juni 2024 worden gesloten, ook als ze voordien al zijn gepubliceerd.

 

Meer weten over erkenning? Zie de website van de FOD Economie.

Bron: Koninklijk besluit van 14 april 2024 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken.