Aanpak

Geerts / Denayer lost uw dossiers op.

Geerts / Denayer focust zich op overheidsopdrachten en omgevings- en onteigeningsrecht. Daarnaast specialiseren wij in alle domeinen van het administratief recht en het bouw- en vastgoedrecht. Lees meer over onze vakgebieden.

To the point, kwaliteit, transparantie en efficiëntie zijn ons kernwaarden. Wij bieden niet enkel juridische bijstand en advies, maar concrete oplossingen.  Wij schrijven in klare taal en beperken ons tot de essentie. Het recht zo uitgelegd, dat u er meteen mee aan de slag kan.

Lees hierna hoe wij praktisch te werk gaan of maak kennis met onze mission statement.

Voor (aanbestedende) overheden, ondernemers en professionals ontwikkelden wij specifieke diensten op maat.

Case by case samenwerking

Geerts / Denayer werkt aan een vast uurtarief van 150 euro/ uur, excl. BTW.

Ons uurtarief is all-in. Wij rekenen geen standaard administratieve kosten per uur. Enkel verplaatsings-,  kopieer- en post-, en gerechts kosten worden bijkomend doorgerekend aan kostprijs.

Transparantie is voor ons een kernwoord. Wij informeren vooraf over de te verwachten tijdsbesteding en kosten zodat u weet waar u aan toe bent. Geen “uurtje factuurtje”, maar controle over uw budget.

Wij factureren doorlopend (in principe maandelijks), naarmate de prestaties vorderen.

Bij opstart van het dossier kan een provisie (voorschot) worden gevraagd voor 5 tot 10 uren (aan voormeld uurtarief). De provisie wordt nadien verrekend met de geleverde prestaties.

Een eerste consultatie wordt afgerekend aan uurtarief, ook als u nadien besluit om geen dossier op te starten. Een consultatie vergt immers onze volledige aandacht waarbij we u een concreet mondeling advies geven.

Contacteer ons vrijblijvend voor een eerste kijk op uw zaak en de eventuele kosten.

Vaste samenwerking

Raamovereenkomst (ROK)

Een raamovereenkomst is een samenwerking  op langere termijn, waarbij we op vaste basis verschillende dossiers voor u behandelen. Dit garandeert u een permanente beschikbaarheid voor al uw vragen binnen onze vakgebieden. Zowel voor advies als gerechtelijke procedures.

Binnen deze raamovereenkomst behandelen we zowel complexere dossiers als eerstelijnsvragen (zie hierna).

We werken aan een all-in uurtarief van 150 euro/ uur, excl. BTW. Voor grote raamovereenkomsten is een lager uurtarief bespreekbaar. In het kader van een raamovereenkomst worden geen provisies gevraagd.

Transparantie is voor ons een kernwoord. Voor elk dossier bezorgen wij vooraf een inschatting van de verwachte tijdsbesteding en kosten alvorens wij aan de slag gaan. Indien meer prestaties vereist zijn, wordt hierover open gecommuniceerd.

Het is onze visie om op forfaitaire basis te werken, indien het dossier zich daartoe leent. Dat wil zeggen dat wij uw dossier behandelen voor één globale prijs, alles inbegrepen. Dit doen we op basis van een voorafgaande offerte, waarin precies wordt bepaald welke diensten zullen worden geleverd.

 

Juridische helpdesk

Geerts / Denayer voorziet een permanente helpdesk overheidsopdrachten en omgevingsrecht.

Op basis van onze parate kennis, kunnen wij u snel en efficiënt op het juiste spoor zetten. Vaak volstaat een mail of telefoontje om een correcte beslissing te kunnen nemen.

Deze dienst werkt vooral voor eerstelijnsvragen. Dit zijn concrete en praktische vragen die niet verbonden zijn aan de opvolging van een volledig dossier.

Voorbeelden:

→ Er doet zich een incident voor op een werfvergadering en u wil meteen weten wat best genotuleerd wordt.

→ Een inschrijver stelt een pertinente vraag m.b.t. het bestek, enkele dagen voor de uiterste indieningstermijn.

→ U wenst af te toetsen of u bepaalde aanvullende inlichtingen kan vragen m.b.t. een onduidelijke offerte.

Al deze vragen zijn afgebakend, doch vaak dringend. De helpdesk voorkomt dat voor een losse/ eenvoudige vraag meteen een dossier moet worden aangelegd, waarbij vaak kostbare tijd verloren gaat.

Stel uw helpdeskvragen via e-mail, telefoon of via de chatfunctie op onze website.