Ondernemers

Geerts / Denayer specialiseert (onder andere) in overheidsopdrachten. Binnen dit vakgebied, ontwikkelden wij specifieke diensten voor ondernemers die inschrijven op overheidsopdrachten of overheidsopdrachten uitvoeren.

U bent een architect, studiebureau of advocaat die aanbestedende overheden adviseert. Kijk dan op onze diensten voor professionals.

Start to tender

U werkt nog niet voor de overheid? Dan laat u een grote markt links liggen.

Met Geerts / Denayer neemt u een snelle start in de wereld van de overheidsopdrachten.

→ vorming van u en uw medewerkers
→ gratis abonneren op nieuwe aankondigingen, zich bekend maken bij aanbestedende overheden
→ de opmaak van een modelofferte
→ raad en daad bij het indienen van offertes

Tenders winnen

U ding mee naar overheidsopdrachten, maar zonder veel succes?

Geerts / Denayer geeft u tips and tricks om perfect te beantwoorden aan het eisen in het bestek.

→ vorming van u en uw medewerkers
→ het aanscherpen van uw modelofferte
→ raad en daad bij het indienen van offertes