(Aanbestedende) Overheden

Wij staan u bij in al uw juridische dossiers binnen onze vakgebieden.  Daarnaast vindt u hier enkele specifiek door ons ontwikkelde dienstenpakketten.

 
Tender Base

Geerts/ Denayer ontwikkelde een innovatieve Legal tech oplossing voor de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten en concessies: TenderBase.

Lees er hier alles over.

Tender 4 you

Met Tender 4 You voert Geerts/ Denayer de volledige plaatsingsprocedure voor u, waarbij u zo goed als volledig ontzorgd wordt. De volledige verantwoordelijkheid voor de procedure, de planning en alle op te maken documenten ligt bij ons.

Wij staan in voor:

→ de opmaak van het (administratief en contractueel gedeelte) van de opdrachtdocumenten (bestek, inventaris …)
→  de elektronische publicatie van de opdracht op e-notification (in naam van de overheid)
→  de opening van de offertes op e-tendering
→  administratief nazicht van de offertes
→  opmaak van het gunningsverslag en de gunningsbeslissing

Voor de opmaak van alle noodzakelijke documenten in het kader van de plaatsing (en uitvoering) van overheidsopdrachten, maken wij  gebruik van onze innovatieve Legal tech oplossing TenderBase. Deze toepassing garandeert juridisch waterdichte opdrachtdocumenten in enkele muisklikken.

Johan Geerts is geaccrediteerd bij de dienst e-Procurement van de FOD BoSa, en kan namens uw aanbestedende overheid opdrachten publiceren en offertes openen.

U of een andere dienstverlener (architect,…) levert ons de technische bepalingen aan (wat u wilt kopen), wij verwerken deze in een bestek. U of een andere dienstverlener staan ons bij voor de (technische) beoordeling van de offertes.

Voor leveringen en diensten kunnen wij ook zélf de technische bepalingen opmaken. Wij doen dan werkelijk de volledige aankoop voor u. Geerts/ Denayer werkt hiervoor samen met aankoopexpert Stefan De Weerdt, met ruime ervaring inzake overheidsopdrachten.

Kostenraming vanaf 40 – 60 uren/ tender.

Tender yourself – Update van uw sjablonen/ template bibliotheek

‘Tender yourself’ is het spiegelbeeld van ‘Tender 4 you’. U voert namelijk zelf de plaatsingsprocedure, maar met juridisch correcte en up-to-date sjablonen die u zelf invult.

Wij ontwikkelen volgende templates, op maat van uw (aanbestedende) overheid:

→ bestek per type plaatsingsprocedure
→ gunningsverslag en gunningsbeslissing
→ modelbrieven: gunning/ niet-gunning, sluiting van de opdracht

U integreert deze templates in de software van uw keuze of u werkt in MS Word.

Geen software of werken in MS Word te omslachtig? Maak kennis met TenderBase, onze innovatieve Legal tech oplossing voor de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten en concessies

Opleidingen overheidsopdrachten en administratief recht

Geerts / Denayer organiseert open en in-company opleidingen voornamelijk inzake overheidsopdrachten. Alle opleidingen zijn ook beschikbaar via live webinar.

Daarnaast hebben we een gloednieuw e-learning/ online cursus aanbod ontwikkeld dat we aanbieden via ons eigen e-learning platform. Lees er hier meer over.

Opleidingen op maat, zijn ook steeds mogelijk.

 

Andere thema’s in ons opleidingsaanbod:

  • De onteigeningsprocedure/ het Vlaams onteigeningsdecreet.
  • Tuchtprocedure politie en lokale besturen
  • Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) en lokale bestuurlijke handhaving
  • De omgevingsvergunning

E-procurement

Wij zetten uw elektronisch aanbestedingsproces op poten.

Publicprocurement.be is een online platform aangeboden door de federale overheid, met als doel om de plaatsing van overheidsopdrachten te digitaliseren. Onder de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten schakelt e-procurement een versnelling hoger (lees ons blogbericht). Hoog tijd om het e-procurement platform – en aanverwante platformen  – in de praktijk te gebruiken!

Vanaf 2 mei 2023 wordt het e-procurement platform volledig vernieuwd. Lees hier onze update.

Via in house vorming van uw medewerkers én het aanvragen en opzetten van de vereiste toegangen, zetten wij uw elektronische aankoopstructuur op poten. Wij testen alles voor implementatie in de demo-omgeving en begeleiden u navolgend bij uw eerste elektronische plaatsingsprocedure(s). Zo kunnen wij de eerste opdrachtdocumenten samen met uw medewerkers publiceren, de offertes openen, het PV genereren, enz. U implementeert E-procurement snel en zonder risico’s.

Johan Geerts is geaccrediteerd opleider bij de dienst e-Procurement van de FOD BoSa.

Actieplan duurzaam aanbesteden/ aankopen

Duurzaam aanbesteden wordt de norm. De Vlaamse overheid engageerde zich om tegen 2020 100% duurzaam aan te kopen.

Wat is duurzaam aanbesteden en hoe begin je eraan? Lees het artikel van Johan Geerts in het Tijdschrift voor Gemeenterecht.

Wij begeleiden uw organisatie bij de opmaak van een actieplan duurzaam aanbesteden en bij de uitvoering ervan.

→ Opmaak van duurzame aankoopdoelstellingen en indicatoren
→ Vorming en intervisie van uw medewerkers
→ Selectie van geschikte aankoopdossiers
→ Opmaak van een draaiboek en modellen voor concrete duurzame overheidsopdrachten

Scan van uw aankoopstructuur

Zijn uw interne processen in het kader van overheidsopdrachten nog up-to-date? Wenst u een overkoepelend beleid rond (duurzame) overheidsopdrachten uit te werken?

Geerts / Denayer ondersteunt u bij

→ het uitwerken van een efficiënte aankoopstructuur
→ de implementatie van uw aankoopstructuur

Wij onderzoeken hoe u overheidsopdrachten beleidsmatig en praktisch vorm geeft binnen uw aanbestedende overheid. O.a. op basis van volgende vragen:

→ Voor- en nadelen van een centrale dienst overheidsopdrachten?
→ Mogelijkheden tot samenwerking met andere aanbestedende overheden: occasionele gezamenlijke aankopen, aankoopcentrale,…
→ Beheer van lopende contracten en plaatsingsprocedures via IT-toepassingen: kantoorsoftware, specifieke software (3P,CS-procure,…) of op maat gemaakte software?
→ Uitbouw en onderhoud van een sjablonenbibliotheek met actuele bestekdocumenten, modelbrieven,…
→ De ontwikkeling van een intern draaiboek, intakeformulieren en een duidelijke goedkeuringsflow voor het voeren van plaatsingsprocedures

Klare taal scan

Als overheid/ publieke organisatie is duidelijke communicatie ten aanzien van de burgers en ondernemers essentieel. Hoewel veel overheden dit inzien, blijkt het niet eenvoudig om allerhande administratief-juridische communicatie om te zetten in heldere en begrijpbare taal.

Daarom ontwikkelden wij de dienst ‘klare taal scan‘.

Wij scannen uw administratief-juridische communicatie (briefwisseling, websites, folders, akten, documenten, etc.) en zetten deze om in begrijpbaar Nederlands dat bovendien juridisch sluitend is. Geerts / Denayer vormt de unieke combinatie van specialisten administratief recht (met een taalgevoel) én een communicatiedeskundige (partner in ons team). Wij verzoenen zo juridisch met helder taalgebruik.

Inspiratie:

Taalcanon
→ De taal van mr. Jip van Harten en dr. Janneke Bavelinck