Overheidsopdrachten

ONZE DIENSTEN

→ advies inzake plaatsing/ gunning en uitvoering van overheidsopdrachten
→ procedures schorsing gunningsbeslissing (UDN) Raad van State/  kortgeding
→ procedures vernietiging/ schadevergoeding Raad van State/ burgerlijke rechter
→ publiek-private samenwerking
Opleidingen overheidsopdrachten

Advocaten

JURIDISCHE INFO

Op 30 juni 2017 is de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten in werking getreden. Deze geldt voor alle overheidsopdrachten die vanaf 30 juni 2017 zijn bekendgemaakt. Onderaan vindt u het wettelijk kader dat voordien van toepassing was.

Als u klikt op de balken, dan opent de geconsolideerde (=actuele) versie van de wettekst. Daaronder vindt u links naar de teksten zoals ze werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (BS) en naar de voorbereidende werken.

Wetgeving overheidsopdrachten (vanaf 30 juni 2017)

→  Volledige tekst wet Belgisch Staatsblad 14 juli 2016
Parlementair dossier (Memorie van toelichting)
Bijlagen 1-4

Wijzigingswet van 16 februari 2017, B.S. 17 maart 2017
Parlementair dossier wijzigingswet 16 FEBRUARI 2017.

Parlementair dossier wet van 17 juni 2013

 

→ Richtlijn 2014/24/EU  klassieke sectoren
→ Richtlijn 2014/25/EU Speciale sectoren
→ Richtlijn 2014/23/EU Concessieovereenkomsten

Richtlijn 2007/66/EU – Rechtsbeschermingsrichtlijn

Nuttige websites (en blogposts)

Rechtsleer