Omgevingsrecht

ONZE DIENSTEN

→ bezwaarschriften openbare onderzoeken
→ administratief beroep tegen de vergunningsbeslissing
→ schorsings- en vernietigingsberoepen tegen omgevingsvergunning voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen
→ stedenbouwkundige misdrijven, herstelvordering,…
→ rooilijnen
→ milieu: DABM, VLAREM

JURIDISCHE INFO

Omgevingsvergunning

Ruimtelijke ordening

Milieu