Administratief en grondwettelijk recht

ONZE DIENSTEN

→ administratief beroep tegen overheidsbeslissingen: beroep bij toezichthoudende overheid,..
→ Vordering tot nietigverklaring/ schorsing Raad van State:
→ Overheidsaansprakelijkheid
→ lokale besturen
→ gemeentelijke administratieve politie: GAS, maatregelen burgemeester,…
→ verzelfstandiging en samenwerking lokale besturen
→ subsidies: AGIOn, VIPA,…
→ onderwijsrecht en examenbetwistingen
→ staatssteun

JURIDISCHE INFO

Lokale besturen

Formele motiveringsplicht

Openbaarheid van bestuur

Konstytucja (grondwet) Poznan, Polen, actie pro-democratische politieke bewegingen.

(ty = jij/ ja = ik)