Ambtenarenrecht

ONZE DIENSTEN

→ statuut ambtenaren: federaal, Vlaams , lokale besturen, onderwijs, politie, brandweer,…
→ evaluatie en tucht
→ benoeming, bevordering en examens
→ strafrecht: grenslijn tussen tucht en strafrecht
→ arbeidswetgeving
→ arbeidsongevallen

JURIDISCHE INFO

Federale ambtenaren

Fedweb
Statuut rijkspersoneel

Vlaamse ambtenaren

Voor personeelsleden
Vlaams personeelsstatuut