Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

 • 15.03.2023

  Sinds 1 april 2019 zijn aanbestedende overheden verplicht om elektronische facturen te ontvangen van ondernemingen die daarvoor kiezen. Als volgende stap, wordt e-invoicing nu algemeen verplicht voor alle overheidsopdrachten met een waarde groter dan 3.000 euro, excl. BTW. Deze verplichting moet ook vermeld worden in de opdrachtdocumenten. De verplichting wordt gefaseerd ingevoerd vanaf de...
  → Read more
 • 14.02.2023

  Op 2 februari 2022 werd een Wetsontwerp “bestuur van overheidsopdrachten” aangenomen in het parlement. Het wetsontwerp zal weldra van kracht worden. De wetgeving overheidsopdrachten wordt op diverse punten gewijzigd met als doel de transparantie en rapportage inzake de gunning van overheidsopdrachten te verhogen. Eén van de belangrijkste innovaties is de verplichting om ook voor...
  → Read more
 • 04.02.2023

  Wanneer niets anders is bepaald, bedraagt de standaard betalingstermijn tussen ondernemingen (onderling) steeds 30 kalenderdagen. Het KB Uitvoering voorziet in een uitzondering op dit principe voor overheidsopdrachten. Op grond van dit KB beschikt de aanbestedende overheid voor alle opdrachten (werken, leveringen, diensten), over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen, gevolgd door een...
  → Read more
 • 18.01.2023

  Het huidige e-procurement platform om opdrachten te publiceren (e-notification) en offertes te openen (e-tendering), en nog andere toepassingen, wordt volledig vervangen door een nieuw, geïntegreerd en verbeterd platform. Het nieuwe e-procurement platform zal live gaan op 2 mei 2023. Vanaf die datum kan u niet meer op het oude platform publiceren. Lopende opdrachten (gepubliceerd voordien)...
  → Read more
 • 01.12.2022

  De huidige marktomstandigheden maken overheidsopdrachten waarbij aanzienlijke bedragen moet worden voorgefinancierd, soms moeilijk haalbaarheid voor ondernemingen. Het principe bij overheidsopdrachten is dat er enkel kan worden betaald voor verstrekte en aanvaarde prestaties. Voorschotten zijn enkel mogelijk in zeer uitzonderlijke gevallen, opgesomd in artikel 67 KB Uitvoering. Deze strenge...
  → Read more
 • 18.10.2022

  De federale overheid deed in mei 2022 concrete aanbevelingen om om te gaan met de verstoorde markt en prijsstijgingen bij overheidsopdrachten. Deze aanbevelingen werden licht herwerkt op 7 juli 2022. U vindt de integrale tekst...
  → Read more
 • 31.08.2022

  Geerts/ Denayer ontving vandaag een accreditatie als kenniscentrum e-procurement en mag zich voor de periode 2022-2026 officieel expert inzake alle e-procuremenrt applicaties (e-notification, e-tendering, enz.) noemen. Johan Geerts is opnieuw geaccrediteerd opleider e-procurement. e-procurement is een online platform aangeboden door de federale overheid, met als doel om de plaatsing van...
  → Read more
 • 15.07.2022

  Geerts/Denayer - Antwerpen (Johan, Geert en onze nieuwe medewerker) verhuist op 1 augustus naar een prachtige nieuw locatie : Mundo-A -  Turnhoutsebaan 139A - 2140 Borgerhout. Mundo-A is een kantorencentrum gericht op maatschappelijk geëngageerde organisaties. Het gebouw is bio-ecologisch passiefbouw plus en beschikt over ruime onthaal- en vergaderfaciliteiten. Gezien onze focus op...
  → Read more
 • 03.07.2022

  Bij wet van 18 mei 2022 werd de wetgeving overheidsopdrachten (en concessies) met ingang van 1 juni 2022 gewijzigd op vlak van 'corrigerende maatregelen'. De nieuwe regels zijn opgenomen in een grondig gewijzigd artikel 70 van de Wet overheidsopdrachten. De wijzigingen zijn het gevolg van het arrest  "Norré-Behaegel" van het Europees Hof van Justitie (C-387/19) van 14 januari...
  → Read more
 • 03.07.2022

  Bij wet van 18 mei 2022 werd de wetgeving overheidsopdrachten (en concessies) gewijzigd, om nieuwe regels inzake schone voertuigen in te voeren. De nieuwe regeling is (voor overheidsopdrachten) met name terug te vinden onder artikel 168/1 van de Wet overheidsopdrachten en de bijlagen V, VI en VII bij de wet. De wetgeving is een omzetting van de Europese "Schone Voertuigen Richtlijn" ("Clean...
  → Read more
 • 02.07.2022

  We zijn op zoek naar een advocaat-medewerker (evt. stagiair) om ons departement publiekrecht te versterken. Uw ervaring (junior/ senior) zijn voor ons ondergeschikt aan uw kwaliteiten. Zowel junior als senior profielen zijn zeer welkom. Stuur voor juli 2022 je CV, én een motivatiebrief, of - beter - een korte video-voorstelling, naar johan@geertsdenayer.be. Lees hier de volledige...
  → Read more
 • 29.05.2022

  Geerts/Denayer maakt er een punt van om te blijven innoveren, ondermeer via  legal tech (die werkt). In legidex zagen we onmiddellijk een ideale partner om ons hierbij te ondersteunen. Legidex is een juridisch kennisplatform met de Vlaamse, Belgische en Europese wetgeving. Het is de grootste databank met rechtspraak en artificiële intelligentie om deze vlot toegankelijk te maken. AI?...
  → Read more