Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

 • 02.07.2022

  We zijn op zoek naar een advocaat-medewerker (evt. stagiair) om ons departement publiekrecht te versterken. Uw ervaring (junior/ senior) zijn voor ons ondergeschikt aan uw kwaliteiten. Zowel junior als senior profielen zijn zeer welkom. Stuur voor juli 2022 je CV, én een motivatiebrief, of - beter - een korte video-voorstelling, naar johan@geertsdenayer.be. Lees hier de volledige...
  → Read more
 • 29.05.2022

  Geerts/Denayer maakt er een punt van om te blijven innoveren, ondermeer via  legal tech (die werkt). In legidex zagen we onmiddellijk een ideale partner om ons hierbij te ondersteunen. Legidex is een juridisch kennisplatform met de Vlaamse, Belgische en Europese wetgeving. Het is de grootste databank met rechtspraak en artificiële intelligentie om deze vlot toegankelijk te maken. AI?...
  → Read more
 • 27.05.2022

  Een groot Antwerps architectenburau kiest voor TenderBase, onze  Legal tech oplossing voor de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten. Dat brengt het aantal actieve (én enthousiaste) gebruikers op vijf. In TenderBase maak je zonder veel voorkennis in enkele muisklikken  juridische waterdichte documenten als bestekken, gunningsverslagen, beslissingen, brieven en PV's, en...
  → Read more
 • 28.04.2022

  Naar analogie met de goed gekende wetgeving van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS), maakte de Vlaamse overheid het mogelijk voor gemeenten om lichte snelheidsovertredingen bestuurlijk te handhaven. Het Verzameldecreet vervoer 9 oktober 2020 (art 6), heeft daartoe een artikel 29quater ingevoegd in de Wegverkeerswet. De wetgeving is op 1 februari 2021 in werking...
  → Read more
 • 11.02.2022

  Namens Legal Hearts vzw hebben wij vandaag een verzoekschrift tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) ingediend bij de Raad van State, tegen de gewijzigde quarantaineregels. Sinds 10 januari van dit jaar moeten gevaccineerden na een hoogrisicocontact (HRC) niet meer in quarantaine. Voor niet- of deels gevaccineerden blijft een quarantaine van 10 dagen wel verplicht, en...
  → Read more
 • 08.02.2022

  Bij besluit van 05/03/2022 heeft de Vlaamse Regering het CST-decreet van 29 oktober 2021 buiten wering gesteld, met ingang van 7 maart 2022. Dat is geen dag te laat. Behoort dit manifest onwettige instrument definitief tot het verleden of zien we het terug tegen de...
  → Read more
 • 20.01.2022

  In haar arrest nr. 10/2022 van 20 januari 2022 wijst het Grondwettelijk Hof de vordering tot schorsing van het COVID Safe Ticket (CST) (*) af als onontvankelijk. De verzoekers bewijzen - volgens het Hof - niet dat er voldaan is aan de voorwaarde van een 'moeilijk te herstellen ernstig nadeel' (hoogdringendheid), wat een voorwaarde is voor de voorlopige maatregel van schorsing. Een puur...
  → Read more
 • 19.01.2022

  Onze toepassing TenderBase werd door de maker van de achterliggende toepassing ClausBase voorgesteld als typevoorbeeld voor digitalisering in de advocatuur. Bekijk hier de video Met TenderBase maakt elke aankoper in enkele muisklikken performante bestekken, gunningsverslagen, brieven, enz. in het kader van...
  → Read more
 • 18.01.2022

  Namens Legal Hearts vzw hebben wij vandaag een verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst ingediend in de kortgedingprocedure van de Ministry of Privacy tegen de Vlaamse Gemeenschap aangaande het Covid Safe Ticket (CST). Legal Hearts vzw komt tussen in deze procedure om de eisen kracht bij te zetten en het debat te verbreden naar de zware inbreuk die het Covid Safe Ticket vormt op onze...
  → Read more
 • 30.12.2021

  Na bijna 2 jaar corona staan onze grondrechten steeds meer onder druk. Met onze nieuwe dienstverlening "Uw Rechten in tijden van Corona", ondersteunen we burgers bedrijven en overheden die zich vragen stellen bij de draagwijdte en toepassing van federale, deelstatelijke of lokale 'coronamaatregelen', door middel van van juridisch advies en gerechtelijke procedures. Lees er hier meer...
  → Read more
 • 22.12.2021

  In haar arrest nr. 252.500 van 21 december 2021 stelt de Raad van State vast dat noch de Vlaamse noch de federale overheid een juridisch bindend besluit heeft genomen rond de veel bekritiseerde mondmaskerplicht op school vanaf 6 jaar. Terwijl iedereen uit ging van een verplichting, bestaat daar geen enkele juridische basis voor. Goed menende schoolbesturen en ouders leven dus regels na die...
  → Read more
 • 02.12.2021

  Liesbeth van Fotofolies bracht onze werking in beeld. Binnenkort vindt u de foto's op onze website, offertes,... De groepsfoto op het dak staat al onder contact. Blij met het...
  → Read more