Johan Geerts

Johan Geerts is advocaat sinds 2009. Hij heeft ruime ervaring aangaande zowel de plaatsing als de uitvoering van overheidsopdrachten. Hij publiceert en presenteert regelmatig over het thema en werkte voor verschillende aanbestedende overheden.

Na een loopbaan bij enkele toonaangevende kantoren in het publiekrecht, startte Johan in 2016 het onafhankelijk nichekantoor ‘Bureau Geerts’, intussen Geerts/ Denayer.

Daarnaast specialiseerde Johan zich in diverse domeinen van het administratief recht en het bouw- en vastgoedrecht, waaronder omgevingsrecht, onteigeningen en ambtenarenrecht.

Contacteer Johan

Toon Denayer

Toon is advocaat sinds september 2009, en bekwaamde zich sindsdien in burgerlijk recht, publiek recht en administratief recht met een bijzondere focus op het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieu) en het onteigeningsrecht.

Binnen deze rechtsgebieden heeft hij een ruime ervaring opgebouwd met het voeren van procedures en advisering. Zowel voor particulieren, bedrijven als overheden.

Sinds 2015 is Toon verbonden aan de KULeuven als praktijkassistent. In 2018 behaalde Toon het certificaat Postgraduaat Vastgoedkunde. Op basis daarvan legt hij zich ook toe op het privaat bouw- en vastgoedrecht.

Contacteer Toon

 

Geert Dewachter

Geert Dewachter is advocaat sinds 2016. Na een tussenstop in de openbare sector, is hij sinds mei 2021 weer lid van de balie Antwerpen.

Geert maakt deel uit van het team overheidsopdrachten en administratief recht. Hij heeft een grondige kennis ontwikkeld inzake de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten en dit zowel vanuit het standpunt van de opdrachtnemer als dat van de aanbestedende overheid. Daarnaast heeft Geert op basis van zijn kennis en ervaring met het omgevingsrecht en het vastgoedrecht de nodige deskundigheid om advies en bijstand te bieden voor (bouw-)projecten vanaf de fase van behoeftebepaling tot en met de definitieve oplevering en nazorg.

Contacteer Geert

Stefan De Weerdt

Stefan is expert overheidsopdrachten. Binnen ons kantoor staat hij in voor de Tender4You dienstverlening aan aanbestedende overheden.

Stefan voert plaatsingsprocedures van A tot Z. Hij staat in voor opmaak van de opdrachtdocumenten, publicatie, beoordeling van de offertes, enz. Naast administratief- juridische ondersteuning, geeft hij ook aankoop technisch advies en beantwoordt hij eerstelijns vragen inzake alle aspecten van overheidsopdrachten.

Als wiskunde- en excell- wonder is het voor hem een koud kunstje om duidelijke Excel-files op te stellen voor de beoordeling van offertes, rapportage, enz.

Stefan heeft ruime ervaring opgebouwd binnen de onderwijssector en staat naast zijn samenwerking met ons kantoor ook vandaag nog met twee voeten in de praktijk.

Contacteer Stefan

Iman Mohamed Dierckx

Iman is student rechten en ondersteunt het kantoor in combinatie met haar studies.

Iman Mohamed Dierckx behaalde haar bachelordiploma met succes in 2023. Tijdens haar studie heeft ze zich toegespitst op het Bestuursrecht. Gedurende deze periode heeft ze praktijkervaring opgedaan door een practicum in dit rechtsgebied te voltooien.

Momenteel zet Iman haar academische reis voort met als doel het behalen van haar masterdiploma. In haar eerste masterjaar specialiseert ze zich in het Bestuursrecht en Contracteren met de overheid. In haar tweede master verdiept ze zich verder in het Omgevingsrecht.

 

 

Contacteer Iman

MISSION STATEMENT

Geerts / Denayer staat voor een nieuwe kijk op de advocatuur. Ons devies: uw dossier oplossen.

To the point, kwaliteit, transparantie en efficiëntie zijn ons kernwaarden. Wij bieden niet enkel juridische bijstand en advies, maar concrete oplossingen.  Wij schrijven in klare taal en beperken ons tot de essentie. Het recht zo uitgelegd, dat u er meteen mee aan de slag kan.

To the point

Geerts / Denayer staat voor to the point juridisch advies. De doelstelling is de oplossing van uw probleem. Ons advies is altijd concreet en beknopt, doch ook onderbouwd. Op de eerste 2 bladzijden leest u onze juridische analyse mét de voorgestelde oplossing. Daarna volgt – voor wie meer wil weten – de onderbouwing. Deze werkwijze maakt het mogelijk om snel te beslissen zonder te verzanden in juridische pro’s en contra’s. Begrijpbare taal is de regel. Geen disclaimers of voorbehouden. Wij maken een duidelijke keuze voor een bepaalde piste en staan daar achter.

Eenzelfde aanpak hanteren wij in nota’s en conclusies ten behoeve van de rechtbank. Een duidelijk en concreet standpunt zonder overtollige motieven. Geen copy paste van irrelevante theoretische uiteenzettingen. Per middel/ argument vermelden wij eerst een samenvatting en vervolgens de verdere onderbouwing. Met een inhoudstafel, samenvattingen en een duidelijke stukkenbundel maken wij het de rechtbank gemakkelijk. En dat werkt in ons voordeel.

Procederen is plan Z

Een gerechtelijke procedure voeren is voor ons altijd ‘plan Z,’ na uitputting van alle mogelijke alternatieven, die immers meestal veel sneller en goedkoper zijn. Wij proberen conflicten te ontmijnen door overleg en bemiddeling. Indien een procedure onvermijdelijk is, dan staan wij uiteraard paraat.

Kwaliteit

Geerts / Denayer is een nichekantoor dat zich specialiseert in overheidsopdrachten, omgevings- en onteigeningsrecht. Daarnaast specialiseren wij in tal van domeinen van het administratief recht en het bouw- en vastgoedrecht. Deze sterke focus is onze garantie voor kwaliteit.

U krijgt altijd advies een gespecialiseerd en senior advocaat.

Transparant

De cliënt staat centraal. Dat betekent dat wij al onze informatie met u delen. In de eerste plaats aangaande het dossier. Waar staan we? Wat weten we en wat weten we niet? We werken samen met u om vooruit te komen.

Transparantie is ook het delen van informatie over onze vakgebieden. Geerts / Denayer onderhoudt een nieuwsbrief en een blog inzake (o.a.) overheidsopdrachten en omgevingsrecht.

Tot slot zijn wij transparant in onze kosten. Welke prestaties zijn/ zullen worden geleverd? Wat zal een advies/ een procedure kosten? Wij communiceren duidelijk vooraf en en cours de route. De klant is steeds vooraf op de hoogte van de door ons geraamde kosten en tijdsbesteding.

Digitaal

Geerts / Denayer werkt maximaal digitaal. Zo weinig mogelijk papier (tenzij het niet anders kan), elektronische communicatie (e-mail), gebruik van samenwerk-software (o.a. dropbox, onedrive, google drive, we-transfer, wunderlist, doodle,…) of een eenvoudig telefoontje. Digitaal werken is efficiënt en drukt dus de kosten.

Ook op vlak van gerechtelijke procedures, kiest ons kantoor voor digitaal: e-pro-admin bij de Raad van State en e-deposit voor de gewone hoven en rechtbanken. Wij zetten ook volop in op het Digitaal Platform voor Advocaten (DPA).

Efficiënt

Het principe ‘uurtje factuurtje’ is passé. De tijd dat de cliënt een ‘blanco cheque’ tekent voor zijn advocaat is dat ook. Als nichekantoor willen wij een meerwaarde leveren daar waar u ze nodig heeft. Geen overbodige prestaties als uitlopende vergaderingen, formele briefwisseling, uren opzoekingen, etc.. Wij leveren een oplossing volgens een voorafgaand afgesproken inschatting van onze kosten en tijdsbesteding.

 

 

Juridische informatie

Geerts/ Denayer is een groepering van advocaten Johan Geerts en Toon Denayer met vestigingen aan de balie van Antwerpen en Leuven. Tenzij anders vermeld, wordt een dossier behandeld door één van de leden van de groepering.

Leden van de groepering:

Bureau Geerts Advocatuur BV – Johan Geerts, balie Antwerpen, Maatschappelijke zetel: Unitaslaan 49, 2100 Deurne, KBO: 0739.840.081, IBAN: BE15 7370 5132 1430 (algemene voorwaarden)

Toon Denayer, balie Leuven: Langestraat 25 – 3040 Neerijse, KBO: 0819.987.322, IBAN: BE85 7330 1636 1506 (algemene voorwaarden)

Netwerk


Geerts / Denayer werkt nauw samen met Rasschaert advocaten uit het Gentse. De samenwerking laat ons toe om een permanente beschikbaarheid te garanderen én Vlaanderen-breed een full-service dienstverlening aan te bieden.