Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

 • 28.09.2022

  Met de komst van Benjamin breiden we onze capaciteit op vlak van administratief recht en overheidsopdrachten verder uit. Benjamin Gorrebeeck vervoegde Geerts/ Denayer op 1 september 2022 en werkt tegelijk zijn laatste jaar rechten af om begin 2023 te starten als advocaat-stagiair. Benjamin legde zich tijdens zijn rechtenstudies toe op het publiek- en administratief recht in het algemeen, en...
  → Read more
 • 31.08.2022

  Geerts/ Denayer ontving vandaag een accreditatie als kenniscentrum e-procurement en mag zich voor de periode 2022-2026 officieel expert inzake alle e-procuremenrt applicaties (e-notification, e-tendering, enz.) noemen. Johan Geerts is opnieuw geaccrediteerd opleider e-procurement. e-procurement is een online platform aangeboden door de federale overheid, met als doel om de plaatsing van...
  → Read more
 • 15.07.2022

  Geerts/Denayer - Antwerpen (Johan, Geert en onze nieuwe medewerker) verhuist op 1 augustus naar een prachtige nieuw locatie : Mundo-A -  Turnhoutsebaan 139A - 2140 Borgerhout. Mundo-A is een kantorencentrum gericht op maatschappelijk geëngageerde organisaties. Het gebouw is bio-ecologisch passiefbouw plus en beschikt over ruime onthaal- en vergaderfaciliteiten. Gezien onze focus op...
  → Read more
 • 03.07.2022

  Bij wet van 18 mei 2022 werd de wetgeving overheidsopdrachten (en concessies) met ingang van 1 juni 2022 gewijzigd op vlak van 'corrigerende maatregelen'. De nieuwe regels zijn opgenomen in een grondig gewijzigd artikel 70 van de Wet overheidsopdrachten. De wijzigingen zijn het gevolg van het arrest  "Norré-Behaegel" van het Europees Hof van Justitie (C-387/19) van 14 januari...
  → Read more
 • 03.07.2022

  Bij wet van 18 mei 2022 werd de wetgeving overheidsopdrachten (en concessies) gewijzigd, om nieuwe regels inzake schone voertuigen in te voeren. De nieuwe regeling is (voor overheidsopdrachten) met name terug te vinden onder artikel 168/1 van de Wet overheidsopdrachten en de bijlagen V, VI en VII bij de wet. De wetgeving is een omzetting van de Europese "Schone Voertuigen Richtlijn" ("Clean...
  → Read more
 • 02.07.2022

  We zijn op zoek naar een advocaat-medewerker (evt. stagiair) om ons departement publiekrecht te versterken. Uw ervaring (junior/ senior) zijn voor ons ondergeschikt aan uw kwaliteiten. Zowel junior als senior profielen zijn zeer welkom. Stuur voor juli 2022 je CV, én een motivatiebrief, of - beter - een korte video-voorstelling, naar johan@geertsdenayer.be. Lees hier de volledige...
  → Read more
 • 30.05.2022

  Sinds 1 april 2019 zijn aanbestedende overheden verplicht om elektronische facturen te ontvangen van ondernemingen die daarvoor kiezen. Als volgende stap, wordt e-invoicing nu algemeen verplicht voor alle overheidsopdrachten met een waarde groter dan 3.000 euro, excl. BTW. Deze verplichting moet ook vermeld worden in de opdrachtdocumenten. De verplichting wordt gefaseerd ingevoerd vanaf de...
  → Read more
 • 29.05.2022

  Geerts/Denayer maakt er een punt van om te blijven innoveren, ondermeer via  legal tech (die werkt). In legidex zagen we onmiddellijk een ideale partner om ons hierbij te ondersteunen. Legidex is een juridisch kennisplatform met de Vlaamse, Belgische en Europese wetgeving. Het is de grootste databank met rechtspraak en artificiële intelligentie om deze vlot toegankelijk te maken. AI?...
  → Read more
 • 27.05.2022

  Een groot Antwerps architectenburau kiest voor TenderBase, onze  Legal tech oplossing voor de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten. Dat brengt het aantal actieve (én enthousiaste) gebruikers op vijf. In TenderBase maak je zonder veel voorkennis in enkele muisklikken  juridische waterdichte documenten als bestekken, gunningsverslagen, beslissingen, brieven en PV's, en...
  → Read more
 • 28.04.2022

  Naar analogie met de goed gekende wetgeving van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS), maakte de Vlaamse overheid het mogelijk voor gemeenten om lichte snelheidsovertredingen bestuurlijk te handhaven. Het Verzameldecreet vervoer 9 oktober 2020 (art 6), heeft daartoe een artikel 29quater ingevoegd in de Wegverkeerswet. De wetgeving is op 1 februari 2021 in werking...
  → Read more
 • 11.02.2022

  Namens Legal Hearts vzw hebben wij vandaag een verzoekschrift tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) ingediend bij de Raad van State, tegen de gewijzigde quarantaineregels. Sinds 10 januari van dit jaar moeten gevaccineerden na een hoogrisicocontact (HRC) niet meer in quarantaine. Voor niet- of deels gevaccineerden blijft een quarantaine van 10 dagen wel verplicht, en...
  → Read more
 • 08.02.2022

  Bij besluit van 05/03/2022 heeft de Vlaamse Regering het CST-decreet van 29 oktober 2021 buiten wering gesteld, met ingang van 7 maart 2022. Dat is geen dag te laat. Behoort dit manifest onwettige instrument definitief tot het verleden of zien we het terug tegen de...
  → Read more