18.01.2023

Nieuw e-procurement platform live op 1 september 2023

Het huidige e-procurement platform om opdrachten te publiceren (e-notification) en offertes te openen (e-tendering), en nog andere toepassingen, wordt volledig vervangen door een nieuw, geïntegreerd en verbeterd platform.

Het nieuwe e-procurement platform zou live gaan op 2 mei 2023. Intussen is de datum bijgesteld naar 1 september 2023.

Vanaf die datum kan u niet meer op het oude platform publiceren. Lopende opdrachten (gepubliceerd voordien) kunnen wel nog afgerond worden op het oude platform.

Een belangrijk advies is alvast om te streven naar publicatie van uw opdrachten in voorbereiding VOOR 1 september 2023 op het oude platform. Hou er immers rekening mee dat u de eerste helft van mei mogelijk nog niet volledig bekend zal zijn met het nieuwe platform, waardoor publicaties vertraging kunnen oplopen.

Verder wordt (door de FOD BoSa – die het platform beheert) aanbevolen:

  • Nog eens na te gaan of uw organisatie een superuser heeft. In het nieuwe platform wordt dat de ‘organisatiebeheerder’.
  • de gegevens van uw organisatie (KBO-nummer, e-mail en telefoonnummer) (dat kan enkel de superuser) en van de aankopers (Gebruik een persoonlijk e-mail adres en géén groepsmail) (dat kan elke aankoper zelf)  na te kijken. Enkel correcte profielen worden gemigreerd naar het nieuwe platform. Ondernemers-accounts worden niet gemigreerd.
  • offertes in het huidige platform te bewaren in uw eigen omgeving. Deze worden niet gemigreerd en zullen dus kort na 2 mei 2023 definitief verdwijnen.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u via onze kanalen op de hoogte.

Voor onze eigen toepassing TenderBase onderzoeken we of we als e-sender rechtstreeks bekendmakingen zullen kunnen doorsturen naar het nieuwe platform, op basis van de gegevens die u in TenderBase al heeft ingevuld voor de opmaak van een bestek.

Opleiding volgen?

Vanaf juli 2023 plannen we open en inhouse opleidingen rond het nieuwe platform. Interesse voor een in house opleiding? Vraag hier uw offerte op maat.

Geerts/ Denayer is geaccrediteerd kenniscentrum e-procurement en Johan Geerts is geaccrediteerd opleider e-procurement.

 

Nuttige info: Website FOD BoSa