29.04.2024

Versoepeling van de ondertekeningsvereisten in het kader van overheidsopdrachten

De Ministerraad keurde op 1 maart 2024 een voorontwerp van wet tot wijziging van de regelgeving inzake overheidsopdrachten goed.

De wet voorziet onder andere in een versoepeling van de regels inzake de ondertekening van offertes. De versoepeling werd al aangekondigd in een campagne van de FOD Economie “Met je kmo werken voor de overheid? Dat is nu makkelijker dan ooit“.

De ondertekening van offertes blijft in principe verplicht, maar de aanbestedende overheid zal hiervan kunnen afwijken. Het wordt in alle plaatsingsprocedures verplicht om een foutieve handtekening te regulariseren. De aanbestedende overheid is dus verplicht om altijd een mogelijkheid tot regularisatie aan te bieden, zodat inschrijvers een tweede kans krijgen eventuele onregelmatigheden omtrent deze vereisten nog recht te zetten.

Bron: persbericht ministerraad.

Let op! Tot nader order geldt de huidige regelgeving en is een foutieve handtekening een substantiële onregelmatigheid.