Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

 • 02.02.2011

  AANPASSING ARTIKEL 85 ARO KB WETGEVING TITEL IV. - Technische specificaties en normen. Art. 85.Technische specificaties die produkten vermelden van een bepaalde makelij of herkomst of bijzondere werkwijzen vermelden waardoor bepaalde ondernemingen worden bevoordeeld of uitgeschakeld, mogen niet gebruikt worden tenzij deze technische specificaties onontbeerlijk zijn ten opzichte van het voorwerp...
  → Read more
 • 01.02.2011

  De gemene muur Een gemene muur is die muur die op de grens staat tussen 2 eigendommen en aan de beide eigenaars toebehoort in medeëigendom. De gemene muur is een vorm van medeëigendom. Dit betekent dat de beide eigenaars niet eigenaar zijn elk die helft die zich aan hun zijde bevind, maar samen eigenaar zijn van de ganse muur. Zo zullen zij bvb. niet op eenzijdig initiatief de muur voor de...
  → Read more
 • 27.01.2011

  Overeenkomstig artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, mag deze enkel kennis nemen van beroepen tot nietigverklaring ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden. Het Hof van Cassatie stelt in zijn arrest van 14 februari 1997[1] dat instellingen opgericht of erkend door de federale overheid, de overheid van de gemeenschappen...
  → Read more
 • 21.01.2011

  Voor opdrachten gepubliceerd na 25 februari 2010 is een nieuw boek II bis ingevoegd in de overheidsopdrachtenwet van 24 december 1993. De wijzigingen hebben met name betrekking tot de informatie- en motiveringsplicht van de aanbestedende overheid bij de gunning van overheidsopdrachten. Daarnaast is ook een zeer ingrijpend verandering ingezet op het vlak van rechtsbescherming. Meer informatie on...
  → Read more