17.01.2019

Elektronische facturatie in overheidsopdrachten verplicht vanaf 1 april 2019

Ingevolge de Europese e-invoicingrichtlijn (Richtlijn 2014/55/EU) is elke aanbestedende overheid vanaf 1 april 2019 verplicht om elektronische facturen te ontvangen (indien opdrachtnemers daarvoor opteren).

Elektronische facturatie is niet zomaar het verzenden van een PDF via e-mail, maar betekent het uitwisselen van XML berichten tussen de financiële systemen van de verzender en de ontvanger, zonder manuele handelingen.

De Europese richtlijn moet nog worden omgezet in federale wetgeving. De Regering heeft daartoe recent een wetsontwerp goedgekeurd dat weldra zal worden ingediend in de Kamer. Het voorontwerp is erop gericht om de aanbesteders vanaf 1 april 2019 te verplichten de elektronische facturen die hen worden overgemaakt te ontvangen en te verwerken.

De federale en Vlaamse overheid gaan nog verder. Zij verplichten de opdrachtnemer om enkel nog elektronisch te factureren (via XML). Zo ver gaat de wetgeving vooralsnog niet.

Meer info: