Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

 • 28.03.2019

  Met het programma innovatieve overheidsopdrachten (PIO) wil de Vlaamse overheid (Vlaamse) aanbestedende overheden aanmoedigen om overheidsopdrachten in te zetten als motor voor innovatie. Het PIO begeleidt en (co)financiert (tot 50%) innovatieve projecten van de ontwikkeling van een innovatieve app, het maken van papier van bermgras, duurzame straatverlichting tot het inzetten van artificiële...
  → Read more
 • 27.03.2019

  In een recente nieuwsbrief gaf het Agentschap voor Binnenlands Bestuur meer uitleg aangaande de toepassing van de inhouse regels op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden onder de vorm van een opdrachthoudende vereniging (OV) of een dienstverlenende vereniging (DV). Het nieuwe decreet lokaal bestuur (DLB) heeft hierop namelijk een impact. Wat is inhouse ook alweer? Een intergemeentelijk...
  → Read more
 • 27.03.2019

  Johan Geerts geeft de komende maanden de volgende open opleidingen. Klik op de link voor praktische info en inschrijven. →  Overheidsopdrachten op maat van onderwijsinstellingen: 2 april 2019, Gent (Escala) → Problemen op de bouwplaats: over verrekeningen en claims van de aannemer: 30 april, Brussel (EBP, Construction Tender Day) → Overheidsopdrachten als een instrument in de...
  → Read more
 • 06.02.2019

  Sinds begin dit jaar staat het nieuwe e-draaiboek overheidsopdrachten van de Vlaamse overheid online. Het e-draaiboek werd aangepast aan de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten (in werking sinds 30 juni 2017). Het e-draaiboek is een erg interessante tool voor toelichting en verduidelijking bij de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. Hou er rekening mee dat het...
  → Read more
 • 27.11.2018

  Elk jaar brengt de Healthcare Tender Day alle Belgische experten en publieke actoren samen om de laatste nieuwigheden in de gezondheidssector te ontdekken en te bespreken. Johan Geerts behandelt het thema prijsonderzoek. Onder de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten werden de regels betreffende het prijsonderzoek opnieuw gewijzigd. Deze presentatie geeft een overzicht van de wetgeving...
  → Read more
 • 23.11.2018

  Johan Geerts neemt deel aan de 7de studiedag overheidsopdracten. Hij behandelt het volgende thema: ABC DIGITAAL PLAATSEN EN VERWERKEN VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN E-procurement is een online elektronisch platform aangeboden door de FOD BoSa, met als doel om de gunningsprocedures te digitaliseren (https://my.publicprocurement.be ). E-procurement betekent met name de elektronische bekendmaking van...
  → Read more
 • 23.11.2018

  Escala organiseert op 30 november haar 6de studiedag omgeving te Westerlo. Toon Denayer behandelt er het volgende thema: BESCHERMING ARCHEOLOGISCH ERFGOED: ARCHEOLOGIENOTA & ONROERENDERFGOEDGEMEENTE. In deze sessie krijgt u een update omtrent de bescherming van het archeologisch erfgoed: de instrumenten daartoe zoals de archeologienota (wanneer vereist en wat indien deze ontbreekt), de...
  → Read more
 • 17.10.2018

  Geerts/ Denayer realiseerde samen met Villa Juris advocaten en Sweco - in opdracht van het Vlaams Kenniscentrum PPS - een gloednieuwe publicatie aangaande Publiek-Private Samenwerking en gebiedsontwikkeling. De publicatie heeft het opzet van een praktische handleiding en bestaat uit drie grote delen. Het eerste deel geeft een algemeen inleidend kader, het tweede deel doorloopt de...
  → Read more
 • 17.10.2018

  Wij kregen de laatste weken enkele vragen over de verplichting om in het PV van opening de prijzen te vermelden in het geval van een openbare procedure met prijs als enige gunningscriterium, ofwel de oude 'aanbesteding'. In het geval van een elektronische opening van de offertes via e-tendering bepaalt artikel 84 van het ’nieuwe' KB Plaatsing wat de PV van opening moet vermelden: Het in...
  → Read more
 • 14.09.2018

  Johan geeft dit najaar 2018 de volgende open opleidingen. Klik op de organisatie voor meer info en inschrijven. Escala → Duurzaam aanbesteden (groen, sociaal, ethisch) bij overheidsopdrachten - 27/9 →  Uw overheidsopdrachten optimaliseren met het oog op meer en betere offertes - 19/10 → Opleiding overheidsopdrachten toegepast voor onderwijsinstellingen - 13/11 →...
  → Read more
 • 14.09.2018

  In een arrest van 14 augustus 2018 (nr. 242.220) heeft de Raad van State bevestigd dat het indienen van een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) een essentiële vereiste is. Artikel 76 KB Plaatsing beschouwt de afwezigheid van een correct ingevuld UEA immers als een substantiële onregelmatigheid van de offerte (door te verwijzen naar artikel 38 van het KB). De Raad van State...
  → Read more
 • 12.09.2018

  Om de bereikbaarheid van ons kantoor (Antwerpen) met het openbaar vervoer te verbeteren, bieden wij vanaf vandaag gratis vouchers aan waarmee u een blue bike kan ontlenen. U kan de blauwe fietsen voor 24u ontlenen aan een automaat in de stations Antwerpen Centraal en Antwerpen-Berchem. Van daaruit fietst u minder dan 5 minuten tot bij ons. Daarmee is de fiets veruit het snelste vervoermiddel...
  → Read more