Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

 • 02.03.2018

  Op 19 maart 2018 organiseert Johan Geerts opnieuw een opleiding "duurzaam aanbesteden", in samenwerking met Escala. Voluit: Hoe koop ik groen/ sociaal/ ethisch? Duurzaam aanbesteden onder de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten. → Info en inschrijven Lees alvast het artikel in het Tijdschrift voor...
  → Read more
 • 02.03.2018

  Met het koninklijk besluit van 30 januari 2014 tot wijziging van de reglementering betreffende de inning van de kosten voor de Raad van State werd artikel 71, 4e lid van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna Algemeen Procedurereglement Raad van State, of APR) in die zin aangepast dat de...
  → Read more
 • 22.02.2018

  Johan Geerts organiseert samen met Escala 2 opleidingsdagen rond optimaliseren van overheidsopdrachten: → 22 februari 2018 in Brugge →  1 maart 2018 in Westerlo De opleiding "Uw overheidsopdrachten optimaliseren met het oog op meer en betere offertes: leveringen & diensten" rijkt u een aantal handvaten aan om meer te halen uit overheidsopdrachten. Lees: om de wetgeving het effect...
  → Read more
 • 02.02.2018

  Ingevolge artikel 16 van het koninklijk besluit van 25 december 2017 tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (BS 26 januari 2018), dat vandaag in werking treedt, werd artikel 70, §1, 1e lid van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de...
  → Read more
 • 20.12.2017

  De Europese Commissie heeft bij Verordeningen van 18 december 2017 nieuwe Europese drempelbedragen vastgesteld, die gelden vanaf 1 januari 2018 (voor een periode van 2 jaar). De Europese drempels vervat in artikel 4 RL 2014/24 (klassieke sectoren) (art 11 KB Plaatsing klassieke sectoren) worden als volgt aangepast: → Werken: 5.225.000 wordt 5.548.000 → Leveringen en diensten...
  → Read more
 • 14.12.2017

  Sinds de start in 2016 is Bureau Geerts helemaal gelanceerd. Ons advocatenkantoor is er meteen hard ingevlogen en heeft het afgelopen jaar een mooi resultaat neergezet. Uiteraard hoort er bij een mijlpaal als deze een geheel nieuwe identiteit. Samen met het Berlijnse kantoor Modem Studio hebben we gesleuteld aan een nieuw logo en een coherente lijn in onze visuele communicatie. Onze huisstijl...
  → Read more
 • 06.12.2017

  Wij nemen deel aan de actie van de Vlaamse advocaten in het kader van Music for...
  → Read more
 • 05.12.2017

  Het gebruik van e-tendering (elektronische opening van de offertes) wordt binnenkort algemeen verplicht (artikel 14§7 Wet overheidsopdrachten). Vanaf 18 oktober 2018 (opdrachten > EU drempels) of 31 december 2019 (opdrachten < EU drempels) is e-tendering de enige manier om offertes in te dienen en te openen. Er komt dan geen papier meer aan te pas. Voor aankoopcentrales gelden deze...
  → Read more
 • 05.12.2017

  Met de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten, is het tijd om werk te maken van e-procurement (e-aanbesteden). In concreto komt e-procurement neer op de elektronische bekendmaking van overheidsopdrachten (e-notification) en de elektronische ontvangst  van offertes (e-tendering). Van publicatie tot gunning en sluiting van de opdracht komt er dus geen papier meer aan te...
  → Read more
 • 13.11.2017

  WAT? In het kader van de kwalitatieve selectie dienen kandidaten of inschrijvers aan te tonen dat zij zich niet in een uitsluitingsgrond (art 67-70 Wet) bevinden én voldoen aan de in de selectieleidraad of het bestek gestelde eisen inzake technische bekwaamheid en economische en financiële draagkracht (art 71 Wet). Het UEA is een eengemaakt Europees formulier dat in feite voortbouwt op het...
  → Read more
 • 05.11.2017

  De federale overheid publiceerde een overzichtelijke gids met een overzicht van alle instrumenten waarover de aanbestedende overheid beschikt in haar strijd tegen sociale dumping. De gids is tegelijk een helder overzicht van de nieuwe regels inzake de plaatsing van overheidsopdrachten op het vlak van uitsluiting, regelmatigheid, prijsonderzoek en onderaanneming. U kan de Gids hier...
  → Read more
 • 02.11.2017

  Duurzaam aanbesteden wordt ondersteund vanuit verschillende hoeken. Ook vanuit de EU Urban Agenda wordt nu gewerkt aan het behalen van duurzaamheids- en innovatie doelstellingen door slim aan te besteden. In juni 2017 werd een partnerschip gestart tussen de Europese Commissie en verschillende steden en lidstaten om op dit domein initiatieven te ontwikkelen. De Orientation paper van 10 oktober...
  → Read more