25.11.2021

Updates aan het e-procorement platform

Vrijdag 26 november 2021 krijgen de e-Notification en e-Tendering platformen een update.

Een kort overzicht van de belangrijkste aanpassingen voor aanbestedende overheden:

  • Op e-notification verdwijnt het onderscheid tussen de sectie ‘bestekdocument’ en ‘begeleidend document’. Deze opdeling gaf aanleiding tot verwarring. Bij een tweefaseprocedure diende de selectieleidraad te worden opgeladen als  ‘begeleidend document’, anders was deze niet zichtbaar voor de inschrijvers. Dat gaf aanleiding tot fouten. Gezien het onderscheid sowieso weinig zin heeft, is het goed dat dit nu verdwijnt zodat elk document onder één noemer wordt opgeladen en ook zichtbaar is voor de inschrijvers.
  • Het standaard zoekbereik van de zoekmotor wordt vergroot van de voorbije week tot de laatste zes maanden. Ook dit is handig. Nu werd standaard maar op de laatste week gezocht, wat dan steeds manueel diende te worden aangepast.
  • Het PV van opening zal nu ook het ondernemingsnummer van alle kandidaten en inschrijvers vermelden. Opnieuw een handige aanpassing gezien er zo geen verwarring meer kan ontstaan over de identiteit van de kandidaat of inschrijver. Het is ook handig om dit ondernemingsnummer over te nemen in het gunningsverslag.

U kan de volledige nieuwsbrief van de FOD Bosa – dienst e-procurement, hier nalezen.