02.04.2019

Omzendbrief overheidsopdrachten en verzekeringen

In een omzendbrief van 25 januari 2019 roept Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Homans de lokale besturen op om verzekeringsopdrachten af te sluiten met toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten.

De omzendbrief komt er naar aanleiding van een (overigens ook op andere punten erg interessante) audit van het contractbeheer voor leveringen en diensten bij lokale besturen van Audit Vlaanderen.

Terecht stelt de omzendbrief dat verzekeringsdiensten (zowel de polissen als de makelaarsdiensten) kwalificeren als een overheidsopdracht voor diensten en dus via een correcte plaatsingsprocedure in mededinging moeten worden gesteld.

Naast deze juridische realiteit, is het ook vanuit aankooptechnisch-financieel oogpunt een goed idee om de mededinging te laten spelen en van de plaatsingsprocedure gebruik te maken om alle bestaande polissen eens door te lichten. Via de techniek van de raamovereenkomst (eventueel in combinatie met een aankoopcentrale die optreedt voor meerdere besturen) is het mogelijk om een te verzekeren risico te bundelen, ten einde interessantere premies te kunnen bedingen.

 

Het plaatsen van een opdracht voor verzekeringsdiensten gebeurt best in twee stappen. In een eerste stap wordt een verzekeringsmakelaar/ consultant aangesteld. Ook dit moet via een overheidsopdracht. De taak van de makelaar is om de volledige verzekeringsportefeuille kritisch te analyseren een een technisch bestek (lastenboek) op te stellen voor het plaatsen van de opdracht voor het afsluiten van de specifieke polissen. Dit vormt de tweede stap. Voor de eerste stap vindt u een nuttig (doch beknopt) modelbestek op de website van het agentschap voor binnenlands bestuur.

Geerts/ Denayer kan u bijstaan bij de opmaak van het administratief/juridisch bestek zowel voor het aanstellen van een makelaar als voor het afsluiten van de polissen. Wij voeren de procedure voor uw bestuur van A tot Z (tender 4 you) of staan enkel in voor een juridische check (tender yourself). Aan u de keuze. Lees hier meer over onze diensten voor aanbestedende overheden.

Wacht er niet mee. Een slimme overheidsopdracht voor verzekeringsdiensten verdient zichzelf dubbel en dik terug.