21.01.2011

Belangrijke wijzigingen overheidsopdrachten – rechtsbeschermingswet van 23.12.2009

Voor opdrachten gepubliceerd na 25 februari 2010 is een nieuw boek II bis ingevoegd in de overheidsopdrachtenwet van 24 december 1993.

De wijzigingen hebben met name betrekking tot de informatie- en motiveringsplicht van de aanbestedende overheid bij de gunning van overheidsopdrachten. Daarnaast is ook een zeer ingrijpend verandering ingezet op het vlak van rechtsbescherming.

Meer informatie on line:

De nieuwe wet:

Rechtsleer: 

  • DE KONINCK, C., FLAMEY, P., BOSQUET, J., Rechtsbescherming inzake overheidsopdrachten na de wet van 23 december 2009 RW 2009-10, afl. 40, 1666-1682
  • SCHOUPS, M., LEMMENS, K., Rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten TBO 2010, afl. 3, 82-99
  • VANDENDRIESSCHE, F., DERUYTER, F., Nieuwe regeling inzake rechtsbescherming bij overheidsopdrachten RABG 2010, afl. 6, 392-393