02.03.2021

Wij verwelkomen nieuw toptalent: Geert Dewachter

Op 1 maart is topjurist Geert Dewachter bij ons gestart. Geert maakt deel uit van het team overheidsopdrachten en administratief recht.

Geert is advocaat sinds 2016. Na een tussenstop in de openbare sector zal hij zich vanaf mei 2021 weer aansluiten bij de balie van Antwerpen.

Hij heeft een grondige kennis ontwikkeld inzake de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten en dit zowel vanuit het standpunt van de opdrachtnemer als dat van de aanbestedende overheid. Daarnaast heeft Geert op basis van zijn kennis en ervaring met het omgevingsrecht en het vastgoedrecht de nodige deskundigheid ontwikkelt om advies en bijstand te bieden voor (bouw-)projecten vanaf de fase van behoeftebepaling tot en met de definitieve oplevering en nazorg.

Johan en Geert zaten vroeger samen in de jeugdbeweging KSA Boechout en kunnen nu binnen Geerts/Denayer verder samenwerken (en plezier maken).

 

En voor de volledigheid: het is Johan Geerts en Geert Dewachter šŸ™‚