15.11.2020

Nieuwe dienstverlening: Begeleiding bij de administratieve formaliteiten na een overlijden (BAFO)

Waarom deze dienst?

Bij een overlijden van een naaste wordt u niet alleen geconfronteerd met verdriet en de organisatie van de begrafenis, maar ook met de administratie rond de deblokkering van bankrekeningen en de aangifte van de nalatenschap voor de erfbelastingen.

Naar aanleiding van een overlijden in de familie van Johan, maakten we kennis met deze administratieve en fiscale verplichtingen die dan opduiken.

Met onze dienst  “Begeleiding bij de Administratieve Formaliteiten na een Overlijden”, kortweg ‘BAFO’, stellen we deze ervaring ter uwer beschikking.

Wat doen we voor u?

In vele gevallen is de situatie relatief eenvoudig. Bij een overlijden waar er weinig of geen discussies zijn over de nalatenschap, nemen wij alle administratieve en fiscale formaliteiten voor onze rekening. U hoeft dan geen beroep te doen op een notaris, zodat een dure notarisfactuur wordt vermeden.

We doorlopen volgende stappen:

→ Verzamelen van alle noodzakelijke gegevens

→ Aanvraag attest van erfopvolging

→ Aangifte nalatenschap bij de belastingdienst

→ Advies deblokkering bankrekeningen

→ Advies verdeling van de nalatenschap volgens het attest van erfopvolging (wettelijke regeling)

→ Advies verschuldigde erfbelasting

Dit is geen rocket science, maar onbekend terrein omdat overlijdens van naasten gelukkig occasioneel zijn. Wij nemen dit voor u uit handen zodat u zich kan focussen op afscheid nemen. Het is ook zinvol dat deze formaliteiten door ons als objectieve partij kunnen worden afgehandeld.

Wat kost dat?

De volledige begeleiding kost u 400 euro, excl. BTW, alles inbegrepen. Wij factureren dus niet aan uurtarief. U weet vooraf waar u aan toe bent.

Dit forfaitair tarief omvat een tijdsbesteding van ca. 5 uur om bovenstaand stappenplan te doorlopen.

Een eerste telefoongesprek, waarin uw situatie wordt afgetoetst, is vrijblijvend. Indien uw situatie te complex is, verwijzen we u alsnog door naar een notaris.

Interesse? Neem vrijblijvend contact op met Mr. Johan Geerts

→ e-mail: johan@geertsdenayer.be 

→ Gsm/ WhatsApp: 0496/ 77 44 96

→ Tel.: 03/ 295 66 73