05.12.2017

Maak werk van e-procurement

Met de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten, is het tijd om werk te maken van e-procurement (e-aanbesteden).

In concreto komt e-procurement neer op de elektronische bekendmaking van overheidsopdrachten (e-notification) en de elektronische ontvangst  van offertes (e-tendering).

Van publicatie tot gunning en sluiting van de opdracht komt er dus geen papier meer aan te pas.

Wat is e-procurement?

E-procurement is een online elektronisch platform aangeboden door de FOD BoSa, met als doel om de gunningsprocedures inzake overheidsopdrachten te digitaliseren. Voor een algemene voorstelling van het platform: klik hier.

E-procurement is toegankelijk via de algemene website www.publicprocurement.be/nl.

Startpagina gebruikersbeheer: https://my.publicprocurement.be

E-procurement bestaat uit volgende applicaties:

De eerste 2 applicaties worden het meest gebruikt en zijn ook het voorwerp van een wettelijke regeling.

Wat wordt wanneer verplicht?

Onder de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten wordt het wettelijk kader inzake e-procurement grondig uitgebreid. Meest concrete nieuwigheden zijn de volgende:

  • Vanaf 30 juni 2017, moet elke opdracht bekendgemaakt worden via e-notification. Dat is al zo sinds 2011 (toen het Bulletin der aanbestedingen werd geïntegreerd in e-notification), maar nieuw is dat ook het bestek bij publicatie meteen online (dus in de praktijk op e-notification) beschikbaar moet worden gesteld.
  • Vanaf 18 oktober 2018 (voor aankoopcentrales al vanaf 30 juni 2017) moeten alle offertes elektronisch ingediend worden via e-tendering. Het is dan niet meer mogelijk om offertes op papier in te dienen. Voor Belgische opdrachten wordt deze datum uitgesteld naar 1 januari 2020
  • De indieningstermijn voor de open en niet-openbare procedures kan met 5 dagen verkort worden, indien de offertes via e-tendering elektronisch ingediend worden (artikel 36§4, 37§5 en 38§2 wet 2016)

Meer informatie

→ Artikel: End-to-end e-procurement. Naar een volledig elektronisch verloop van overheidsopdrachten

Blogpost 5/12 ‘openen van de offertes met/ zonder e-tendering’

Onze diensten

Johan Geerts is geaccrediteerd opleider e-procurement bij de FOD BoSa, dienst e-procurement. Lees meer over onze opleidingen.