Categorie: Actualiteit

 • 07.03.2018

  Advocaten Johan Geerts en Toon Denayer slaan de handen in elkaar om u nog beter te dienen. Johan richt zich op overheidsopdrachten. Toon focust op omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieu) en onteigeningsrecht. Daarnaast specialiseren wij in alle domeinen van het administratief recht en het bouw- en vastgoedrecht. Ons devies: uw dossier oplossen. To the point, kwaliteit...
  → Read more
 • 14.12.2017

  Sinds de start in 2016 is Bureau Geerts helemaal gelanceerd. Ons advocatenkantoor is er meteen hard ingevlogen en heeft het afgelopen jaar een mooi resultaat neergezet. Uiteraard hoort er bij een mijlpaal als deze een geheel nieuwe identiteit. Samen met het Berlijnse kantoor Modem Studio hebben we gesleuteld aan een nieuw logo en een coherente lijn in onze visuele communicatie. Onze huisstijl...
  → Read more
 • 06.12.2017

  Wij nemen deel aan de actie van de Vlaamse advocaten in het kader van Music for...
  → Read more
 • 02.11.2017

  Duurzaam aanbesteden wordt ondersteund vanuit verschillende hoeken. Ook vanuit de EU Urban Agenda wordt nu gewerkt aan het behalen van duurzaamheids- en innovatie doelstellingen door slim aan te besteden. In juni 2017 werd een partnerschip gestart tussen de Europese Commissie en verschillende steden en lidstaten om op dit domein initiatieven te ontwikkelen. De Orientation paper van 10 oktober...
  → Read more
 • 19.06.2017

  In de loop van mei stelde TBC post (de uitdager van Bpost op de Belgische postmarkt) een heel aantal Vlaamse steden en gemeenten in gebreke wegens het niet in mededinging stellen van hun postdiensten. Zo meldt De Tijd. Postdiensten zijn inderdaad onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten. Een omzendbrief van 18 februari 2011 herinnerde daar al aan. Sinds 1 januari 2011 is de postmarkt...
  → Read more
 • 16.02.2017

  Sinds 1 juli 2016 is er een volwaardig wettelijk kader van kracht voor de elektronische aangetekende zending. Dit garandeert dat een gekwalificeerde elektronische aangetekende zending dezelfde (juridische bewijs-) waarde heeft als een papieren aangetekende brief. De Europese Verordening 910/2014 (zie hierna) definieert een ‘dienst voor elektronisch aangetekende bezorging’ als “een dienst...
  → Read more
 • 19.10.2016

  Johan is sinds vandaag officieel geaccrediteerd opleider e-procurement. De dienst e-Procurement van de FOD Personeel en Organisatie accrediteert organisaties om opleiding te geven over de e-procurement applicaties. De accreditatie komt er na een grondige screening, het volgen van opleiding en een permanente kwaliteitscontrole. Dit laat ons toe kwalitatieve vorming aan te bieden over...
  → Read more
 • 11.08.2015

  Interessante blogpost op De Juristen. Te veel advocaten, te weinig...
  → Read more
 • 12.05.2015

  Een artikel in de De Tijd van 28 april 2015 dat het beeld van de advocaat...
  → Read more
 • 23.08.2014

  Hoe een conclusie schrijven waarmee je zeker verliest? Handige tips van overzee. Lelijke layout lange teksten Vermeld alle mogelijke feiten Zie hier leuk artikel in het blad van de Suffolk County bar...
  → Read more
 • 07.04.2014

  Sinds 1 april 2014 zijn de nieuwe gerechtelijke arrondissementen van kracht. De 27 bestaande arrondissementen worden herleid naar 12. De arbeidsrechtbanken en de rechtbanken van koophandel worden op niveau van het ressort georganiseerd. De politierechtbanken komen op niveau van het arrondissement. De 187 kantons worden behouden voor de vredegerechten. De nieuwe benamingen vindt u hier. Alle...
  → Read more