Advocaten die uw dossier oplossen.

To the point, kwaliteit, transparantie en efficiëntie zijn ons kernwaarden. Wij bieden niet enkel juridische bijstand en advies, maar concrete oplossingen.  Wij schrijven in klare taal en beperken ons tot de essentie. Het recht zo uitgelegd, dat u er meteen mee aan de slag kan.

Laatste Nieuws

 • 15.03.2023

  Sinds 1 april 2019 zijn aanbestedende overheden verplicht om elektronische facturen te ontvangen van ondernemingen die daarvoor kiezen. Als volgende stap, wordt e-invoicing nu algemeen verplicht voor alle overheidsopdrachten met een waarde groter dan 3.000 euro, excl. BTW. Deze verplichting moet ook vermeld worden in de opdrachtdocumenten. De verplichting wordt gefaseerd ingevoerd vanaf de volgende data: 1 november 2022: Opdrachten...
  → Lees Meer

 • 14.02.2023

  Op 2 februari 2022 werd een Wetsontwerp “bestuur van overheidsopdrachten” aangenomen in het parlement. Het wetsontwerp zal weldra van kracht worden. De wetgeving overheidsopdrachten wordt op diverse punten gewijzigd met als doel de transparantie en rapportage inzake de gunning van overheidsopdrachten te verhogen. Eén van de belangrijkste innovaties is de verplichting om ook voor opdrachten onder de EU drempels een ‘aankondiging...
  → Lees Meer

 • 04.02.2023

  Wanneer niets anders is bepaald, bedraagt de standaard betalingstermijn tussen ondernemingen (onderling) steeds 30 kalenderdagen. Het KB Uitvoering voorziet in een uitzondering op dit principe voor overheidsopdrachten. Op grond van dit KB beschikt de aanbestedende overheid voor alle opdrachten (werken, leveringen, diensten), over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen, gevolgd door een betalingstermijn van 30 kalenderdagen. Dit is enkel anders indien de...
  → Lees Meer

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!