Advocaten die uw dossier oplossen.

To the point, kwaliteit, transparantie en efficiëntie zijn ons kernwaarden. Wij bieden niet enkel juridische bijstand en advies, maar concrete oplossingen.  Wij schrijven in klare taal en beperken ons tot de essentie. Het recht zo uitgelegd, dat u er meteen mee aan de slag kan.

Laatste Nieuws

 • 19.06.2024

  De Ministerraad keurde op 3 mei 2024 een ontwerp-KB goed dat de betalingsregels wijzigt voor overheidsopdrachten. Met deze wijziging speelt de Regering in op het arrest van het Hof van Justitie van 20 oktober 2022 (C-585/20). We berichten hier al eerder over in onze blog van 4 februari 2023. Op basis van de nieuwe bepalingen zou de betaling ‘by default’ moeten...
  → Lees Meer

 • 12.06.2024

  Het is een vaste praktijk om bij een tweefaseprocedure zoals de mededingingsprocedure met onderhandeling, pas in de tweede fase – de gunningsfase – in het bestek, de gunningscriteria te bepalen. De vraag is of deze praktijk wettig is. Artikel 38, § 3 van de Overheidsopdrachtenwet luidt als volgt: “De aanbestedende overheid bepaalt in de opdrachtdocumenten het voorwerp van de opdracht door...
  → Lees Meer

 • 08.06.2024

  De helpdesk e-procurement is sinds kort niet meer bereikbaar via e-mail, maar enkel via telefoon en – dat is nieuw – een contactformulier op de website van het helpcentrum. Hier vindt u de actuele contactgegevens Alle templates in onze toepassing TenderBase werden aangepast, zodat inschrijvers de juiste informatie ontvangen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!