Aanpak

Geerts / Denayer lost uw dossiers op.

Geerts / Denayer focust zich op overheidsopdrachten en omgevings- en onteigeningsrecht. Daarnaast specialiseren wij in alle domeinen van het administratief recht en het bouw- en vastgoedrecht. Lees meer over onze vakgebieden.

To the point, kwaliteit, transparantie en efficiëntie zijn ons kernwaarden. Wij bieden niet enkel juridische bijstand en advies, maar concrete oplossingen.  Wij schrijven in klare taal en beperken ons tot de essentie. Het recht zo uitgelegd, dat u er meteen mee aan de slag kan.

Lees hierna hoe wij praktisch te werk gaan of maak kennis met onze mission statement.

Voor (aanbestedende) overheden, ondernemers en professionals ontwikkelden wij specifieke diensten op maat.
Case by case samenwerking

Geerts / Denayer werkt aan een vast uurtarief van 120 euro/ uur, excl. BTW.

Ons uurtarief is all-in. Wij rekenen geen standaard administratieve kosten per uur. Enkel volgende kosten worden bijkomend doorgerekend (dit geldt niet voor de all-in prijzen)

→ Verplaatsingskost vanuit Antwerpen (0,30 cent/ km). Verplaatsingstijd wordt aangerekend op basis van de theoretische reistijd (u betaalt dus niet voor files);
→ Aangetekende zendingen of verzendingen per koerier (aan kostprijs)
→ Kopies in zeer grote hoeveelheden, bestemd voor derden, bijvoorbeeld: stukkenbundel voor de rechtbank (aan kostprijs)
→ Gerechtskosten. Dit zijn kosten verbonden aan een gerechtelijke procedure zoals rolrechten, kosten voor de deurwaarder, kosten voor het bekomen van afschriften, enz. Hiervan wordt u zo veel mogelijk voorafgaandelijk ingelicht

Transparantie is voor ons een kernwoord. Bij ontvangst van een vraag/ dossier bezorgen wij vooraf een inschatting van de verwachte tijdsbesteding en kosten alvorens wij aan de slag gaan. Indien meer prestaties vereist zijn, wordt hierover open gecommuniceerd.

Een eerste consultatie wordt afgerekend aan uurtarief, ook als u nadien besluit om geen dossier op te starten. Een consultatie vergt immers onze volledige aandacht waarbij we u een concreet mondeling advies geven.

Wij factureren doorlopend (in principe maandelijks), naarmate de prestaties vorderen, zodat de kosten niet onverwacht oplopen.

Bij opstart van het dossier kan een provisie (voorschot) worden gevraagd voor 5 tot 10 uren (aan voormeld uurtarief). De provisie wordt nadien verrekend met de geleverde prestaties.

Het is onze visie om op forfaitaire basis te werken, indien het dossier zich daartoe leent. Dat wil zeggen dat wij uw dossier behandelen voor één globale prijs, alles inbegrepen. Dit doen we op basis van een voorafgaande offerte, waarin precies wordt bepaald welke diensten zullen worden geleverd.

Voor gerechtelijke procedures hanteren wij eenzelfde prijszetting.

Vaste samenwerking

Raamcontract

Een raamcontract is een vaste samenwerking met een looptijd van minimaal 2 jaar. Dit garandeert u een permanente beschikbaarheid, alsook een vast en degressief uurtarief (*), voor al uw vragen inzake onze vakgebieden. Zowel advies als gerechtelijke procedures.

(*) Een degressief uurtarief is een uurtarief dat daalt met 5% per 100 gepresteerde uren, tot een maximumkorting van 10% op het basisuurtarief.

 

Juridische eerstelijns helpdesk

Geerts / Denayer voorziet een permanente eerstelijns helpdesk overheidsopdrachten en omgevingsrecht.

Op basis van onze parate kennis, kunnen wij u snel en efficiënt op het juiste spoor zetten. Vaak volstaat een mail of telefoontje om een correcte beslissing te kunnen nemen.

Deze dienst werkt enkel voor eerstelijnsvragen. Dit zijn concrete en praktische vragen die niet verbonden zijn aan de opvolging van een volledig dossier.

Voorbeelden:

→ Er doet zich een incident voor op een coördinatievergadering en u wil meteen weten wat best genotuleerd wordt.

→ Een inschrijver stelt een pertinente vraag m.b.t. het bestek, enkele dagen voor de uiterste indieningstermijn.

→ U wenst af te toetsen of u bepaalde aanvullende inlichtingen kan vragen m.b.t. een onduidelijke offerte.

Al deze vragen zijn afgebakend, doch vaak dringend. De eerstelijns helpdesk voorkomt dat voor een losse/ eenvoudige vraag meteen een dossier moet worden aangelegd, waarbij vaak kostbare tijd verloren gaat.