Coronacrisis

Onze diensten

Met onze nieuwe dienstverlening “Uw Rechten in tijden van Corona”, ondersteunen we burgers bedrijven en overheden die zich vragen stellen bij de draagwijdte en toepassing van federale, deelstatelijke of lokale ‘coronamaatregelen’, door middel van van juridisch advies en gerechtelijke procedures.

→ Advies over uw rechten als burger, personeelslid, ondernemer, zorgverlener,…
→ Vordering tot nietigverklaring/ schorsing (bij uiterst dringende noodzakelijkheid) Raad van State
→ Vordering (in kortgeding) voor de burgerlijke rechter
→ Procedure voor het Grondwettelijk Hof
→ Overheidsaansprakelijkheid

Wettelijk kader

Geldende maatregelen

KB van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken (geconsolideerde, actuele versie) (originele versie) (geconsolideerde versie Vlaamse Codex)

Wijzigingen:

KB 29-12-2021
KB 23-12-2021
KB 04-12-2021
KB 27-11-202
KB 19-11-2021

Samenvatting van de geldende maatregelen: Vlaanderen –  info-coronavirus.be

Wettelijke basis

Pandemietwet: Wet van 14 augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie

→ KB van 28 oktober 2021 houdende de afkondiging van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie: afkondiging noodtoestand tot 28 januari 2022

Decreet van 29 oktober 2021 over het COVID Safe Ticket (Parlementaire voorbereiding)

Samenwerkingsakkoord CST 14 juli 2021 (gewijzigd op 27/09/2021 en 28/10/2021)

Uitvoerend samenwerkingsakkoord CST van 15 oktober 2021 (gewijzigd op 22/12/2021)

Rechtspraak Raad van State en Grondwettelijk Hof

Gegronde beroepen Raad van State:

RvS nr. 252.564 van 28 december 2021,  PINTE Mathieu – sluiting binnenruimtes cultuur – gedeeltelijke schorsing

RvS nr. 252.500, 21 december 2021 – mondmaskerplicht lagere school – afwijzing (maar bevestiging geen juridische grond)

RvS  nr 249.685, 2 februari 2021, RECCREAD e.a. – vakantieparken en campings – schorsing

RvS nr. 249.177, 8 december 2020, CONGREGATION YETEV LEV DSATMAR ANTWERP LIMITE – religieuze ceremoniële activiteiten – voorlopige maatregel

RvS nr. 248.541, 9 oktober 2020, BOU-OUDI e.a. – prostitutieverbod stad Brussel – schorsing

 

Afgewezen beroepen Raad van State:

Enkel meest relevante. Algemeen overzicht: Juridict Raad van State

RvS nr. 248.819,  30 oktober 2020 – avondklok – afwijzing

 

Grondwettelijk Hof

GwH nr. 76/2021, 20 mei 2021 – geen hoorzitting interneting – maatregelen covid – vernietiging

Rechtspraak burgerlijke rechtbanken

 

Rechtsleer

B. Meeusen, “De Terughoudendheid van de Raad van State Bij de Beoordeling van Maatregelen Genomen in Het Kader van de Coronacrisis.”  PUBLIEKRECHTELIJKE KRONIEKEN, vol. 2020, no. 1–2, 2021, pp. 33–50.

 

Adviezen

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

→ Advies nr. 124/2021 van 12 juli 2021 over SWA 1;
→ Advies nr. 163/2021 van 23 september 2021 over SWA 2;
→ Advies nr. 164/2021 van 28 september 2021 over de CST-ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
→Advies nr. 170/2021 van 4 oktober 2021 over het CST-besluit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Brussel;
→ Advies nr. 180/2021 van 12 oktober 2021 met betrekking tot een voorontwerp van decreet betreffende het gebruik van het CST en de verplichting een mondmasker te dragen;
→ Advies nr. 232/2021 van 15 december 2021 over SWA 3;
→ Advies nr. 235/2021 van 17 december 2021 over voorontwerp van wet betreffende de verplichte vaccinatie;
→ Advies nr. 244/2021 van 17 december 2021;
→ Advies nr. 245/2021 van 17 december 2021 over een CST-ordonnantie van het het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

→ Advies nr. 80 – verplichte vaccinatie tijdens een pandemie

→ Advies nr. 77 – Invoeren van een “coronapas”

 

Unia

→ Vaccinatiestrategie en Covid Safe Ticket vergroten het gevoel van wantrouwen – november 2021

 

FIRM

Advies nr. 6/2021 van 7/12/2021 – Vaccinatieplicht, Covid Safe Ticket en mensenrechten

 

GEMS