Een overzicht van onze publicaties en presentaties.

Publications

 • Johan Geerts, "Wijzigingen en herzieningsclausules onder het KB Uitvoering", Jaarboek overheidsopdrachten 2017-18, Brussel, EBP.
 • Johan Geerts, "Het prijs- en kostenonderzoek onder de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten", Jaarboek overheidsopdrachten 2016-17, Brussel, EBP.
  Download
 • Johan Geerts, "Onderaanneming en overheidsopdrachten. Verkenning van de recente Europese rechtspraak en de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten", RABG, te verschijnen
  Download
 • Johan Geerts, "Het optimaliseren van de plaatsing van overheidsopdrachten met het oog op meer en betere offertes”, Jaarboek overheidsopdrachten 2016-2017, Brussel, EBP, 2017.
  Download
 • Johan Geerts, “Hoe koop ik groen/ sociaal/ ethisch? Duurzaam aanbesteden onder de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten”, T. Gem. 2017, afl. 1, 23-40.
  Download
 • Johan Geerts, “De bevoegdheid van het college tot vaststelling van het bestek”, T. Gem. 2017, afl. 1, 56-57.
  Download
 • Johan Geerts, "End-to-end e-procurement. Naar een volledig elektronish verloop van overheidsopdrachten", Jaarboek overheidsopdrachten 2015-16, Brussel, EBP, 2016, 999-1024.
  Download
 • Johan Geerts, “Naar een volledige transparantie over de gunningscriteria, de subgunningscriteria en de beoordelingsmethodiek in het bestek”, Jaarboek overheidsopdrachten 2014-2015, Brussel, EBP, 2015.
  Download
 • Johan Geerts en Simon Verhoeven, “De mogelijkheid tot wijziging van een overheidsopdracht in uitvoering. Tijd voor een nieuwe benadering van Pressetext”, T. Gem. 2014/4, 236-250.
 • Johan Geerts, “De plaatsing van een raamovereenkomst (in combinatie met de opdrachtencentrale) in de praktijk: heilige graal of lege doos?”, Jaarboek overheidsopdrachten 2013-2014, Brussel, EBP, 2014.
  Download
 • Johan Geerts, Publieke en private groepsaankopen door lokale besturen – van het stookoliearrest tot de opdrachtencentrale”, T.Gem. 2014/1, 16-32.
  Download
 • Johan Geerts en Helena De Groof, "Het lot van de 'gesloten' opdracht na de schorsing van de gunningsbeslissing door de Raad van State", Jaarboek overheidsopdrachten 2012-2013, Brussel, EBP, 2013, 555-578.
  Download
 • Gitte Laenen, Johan Geerts en Stephanie Taelemans, “De onderhandelingsprocedure onder de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten”, in X., Overheidsopdrachten. Het K.B. Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren toegelicht, Brugge, Vanden Broele, 2012, 85-142.
 • Jens Debièvre, Gitte Laenen en Johan Geerts, “Het Toepassingsgebied van de regelgeving inzake overheidsopdrachten: capita selecta”, in D. RENDERS en K. WAUTERS (eds.), Actualia Overheidsopdrachten, Brussel, Larcier, 2011.

Presentations

 • Johan Geerts en Simon Verhoeven, Actuele ontwikkelingen in de overheidsopdrachtenreglementering - Wet overheidsopdrachten 17 juni 2016 en de nieuwe KB’s - AMS
 • Johan Geerts, Private en publieke groepsaankopen door lokale besturen - Dag van de overheidsopdrachten - 13 december 2013
 • Johan Geerts, Uw overheidsopdrachten optimaliseren - VVSG Seminarie overheidsopdrachten - mei 2018