Administratief Recht

ONZE DIENSTEN

→ administratief beroep tegen overheidsbeslissingen: provinciegouverneur,…
→ lokale besturen
→ gemeentelijke administratieve politie: GAS, maatregelen burgemeester,…
→ verzelfstandiging en samenwerking lokale besturen
→ overheidsaansprakelijkheid
→ subsidies: AGIOn, VIPA,…
→ onderwijsrecht en examenbetwistingen
→ vreemdelingenrecht
→ staatssteun

JURIDISCHE INFO

Lokale besturen

Formele motiveringsplicht

Openbaarheid van bestuur