Categorie: Overheidsopdrachten

 • 22.04.2019

  Ingevolge de Europese e-invoicingrichtlijn (Richtlijn 2014/55/EU) is elke aanbestedende overheid vanaf 1 april 2019 verplicht om elektronische facturen te ontvangen (indien opdrachtnemers daarvoor opteren). Elektronische facturatie is niet zomaar het verzenden van een PDF via e-mail, maar betekent het automatisch uitwisselen van informatie tussen de financiële systemen van de verzender...
  → Read more
 • 05.04.2019

  Het laatste resultaat van het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten is een modelbestek voor overheidsopdrachten voor gebouwen (dus opdrachten voor werken). Het model bevat zowel administratieve als contractuele bepalingen. Het modelbestek is minimalistisch opgevat en vermeldt dus de minimaal noodzakelijke onderdelen van een bestek voor de openbare procedure. Naargelang de specifieke...
  → Read more
 • 02.04.2019

  In een omzendbrief van 25 januari 2019 roept Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Homans de lokale besturen op om verzekeringsopdrachten af te sluiten met toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten. De omzendbrief komt er naar aanleiding van een (overigens ook op andere punten erg interessante) audit van het contractbeheer voor leveringen en diensten bij lokale besturen van Audit...
  → Read more
 • 02.04.2019

  Ontdek alle oplossingen voor uw problemen rond overheidsopdrachten en de uitvoering van werken. De Construction Day 2019 gaat door op dinsdag 30 april 2019, te Brussel (vlakbij centraal station). Johan behandelt 2 thema's: → Problemen op de bouwplaats: over verrekeningen en claims van de aannemer → Overheidsopdrachten als een instrument in de strijd tegen sociale dumping Alle...
  → Read more
 • 28.03.2019

  Met het programma innovatieve overheidsopdrachten (PIO) wil de Vlaamse overheid (Vlaamse) aanbestedende overheden aanmoedigen om overheidsopdrachten in te zetten als motor voor innovatie. Het PIO begeleidt en (co)financiert (tot 50%) innovatieve projecten van de ontwikkeling van een innovatieve app, het maken van papier van bermgras, duurzame straatverlichting tot het inzetten van artificiële...
  → Read more
 • 27.03.2019

  In een recente nieuwsbrief gaf het Agentschap voor Binnenlands Bestuur meer uitleg aangaande de toepassing van de inhouse regels op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden onder de vorm van een opdrachthoudende vereniging (OV) of een dienstverlenende vereniging (DV). Het nieuwe decreet lokaal bestuur (DLB) heeft hierop namelijk een impact. Wat is inhouse ook alweer? Een intergemeentelijk...
  → Read more
 • 06.02.2019

  Sinds begin dit jaar staat het nieuwe e-draaiboek overheidsopdrachten van de Vlaamse overheid online. Het e-draaiboek werd aangepast aan de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten (in werking sinds 30 juni 2017). Het e-draaiboek is een erg interessante tool voor toelichting en verduidelijking bij de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. Hou er rekening mee dat het...
  → Read more
 • 27.11.2018

  Elk jaar brengt de Healthcare Tender Day alle Belgische experten en publieke actoren samen om de laatste nieuwigheden in de gezondheidssector te ontdekken en te bespreken. Johan Geerts behandelt het thema prijsonderzoek. Onder de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten werden de regels betreffende het prijsonderzoek opnieuw gewijzigd. Deze presentatie geeft een overzicht van de wetgeving...
  → Read more
 • 17.10.2018

  Wij kregen de laatste weken enkele vragen over de verplichting om in het PV van opening de prijzen te vermelden in het geval van een openbare procedure met prijs als enige gunningscriterium, ofwel de oude 'aanbesteding'. In het geval van een elektronische opening van de offertes via e-tendering bepaalt artikel 84 van het ’nieuwe' KB Plaatsing wat de PV van opening moet vermelden: Het in...
  → Read more
 • 14.09.2018

  In een arrest van 14 augustus 2018 (nr. 242.220) heeft de Raad van State bevestigd dat het indienen van een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) een essentiële vereiste is. Artikel 76 KB Plaatsing beschouwt de afwezigheid van een correct ingevuld UEA immers als een substantiële onregelmatigheid van de offerte (door te verwijzen naar artikel 38 van het KB). De Raad van State...
  → Read more
 • 18.04.2018

  Vanaf vandaag 18 april 2018 mag het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) enkel nog in elektronische vorm worden verstrekt. Voor aankoopcentrales geldt deze regel al. Dit wordt bepaald in artikel 73§2 Wet Overheidsopdrachten, waarvan de inwerkingtreding wordt bepaald in artikel 132 KB Plaatsing. Dit laatste artikel werd gewijzigd door het ook vandaag in het Belgisch Staatsblad verschenen...
  → Read more
 • 18.04.2018

  Op 18 december 2017 schreven wij: De federale ministerraad heeft op 8 december 2017 het ontwerp KB goedgekeurd dat de eerste 'reparaties' doorvoert aan de op 30 juni 2017 in werking getreden wetgeving overheidsopdrachten. Het ontwerp werd toen echter niet goedgekeurd. Uiteindelijk verschijnt vandaag, 18 april 2018 het KB tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van...
  → Read more