Categorie: Opleiding

 • 20.11.2019

  De Vlaamse lokale besturen zijn in 2019 drukdoende geweest om hun belasting- en retributiereglementen te actualiseren. Een ideaal moment dus om te onderzoeken welke evoluties en trends zich voordoen bij de gemeenten, en om deze goed onder de loep te nemen. Van onze gewaardeerde collega Bart Engelen - ism Vandenbroele. Meer info...
  → Read more
 • 23.08.2019

  Johan Geerts organiseert samen met Escala de volgende opleidingen inzake overheidsopdrachten, → Duurzaam aanbesteden (groen, sociaal, ethisch) bij overheidsopdrachten, 23/9, Gent (info en inschrijven) → Overheidsopdrachten in het onderwijs, 26/9, Leuven (info en inschrijven) → Overheidsopdrachten in de zorgsector, 11/10, Antwerpen (info en inschrijven) → Uitvoering van...
  → Read more
 • 23.11.2018

  Johan Geerts neemt deel aan de 7de studiedag overheidsopdracten. Hij behandelt het volgende thema: ABC DIGITAAL PLAATSEN EN VERWERKEN VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN E-procurement is een online elektronisch platform aangeboden door de FOD BoSa, met als doel om de gunningsprocedures te digitaliseren (https://my.publicprocurement.be ). E-procurement betekent met name de elektronische bekendmaking van...
  → Read more
 • 14.09.2018

  Johan geeft dit najaar 2018 de volgende open opleidingen. Klik op de organisatie voor meer info en inschrijven. Escala → Duurzaam aanbesteden (groen, sociaal, ethisch) bij overheidsopdrachten - 27/9 →  Uw overheidsopdrachten optimaliseren met het oog op meer en betere offertes - 19/10 → Opleiding overheidsopdrachten toegepast voor onderwijsinstellingen - 13/11 →...
  → Read more
 • 02.05.2018

  Johan Geerts spreekt over het optimaliseren van overheidsopdrachten op maat van lokale besturen. Info en inschrijven...
  → Read more
 • 02.03.2018

  Op 19 maart 2018 organiseert Johan Geerts opnieuw een opleiding "duurzaam aanbesteden", in samenwerking met Escala. Voluit: Hoe koop ik groen/ sociaal/ ethisch? Duurzaam aanbesteden onder de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten. → Info en inschrijven Lees alvast het artikel in het Tijdschrift voor...
  → Read more
 • 22.02.2018

  Johan Geerts organiseert samen met Escala 2 opleidingsdagen rond optimaliseren van overheidsopdrachten: → 22 februari 2018 in Brugge →  1 maart 2018 in Westerlo De opleiding "Uw overheidsopdrachten optimaliseren met het oog op meer en betere offertes: leveringen & diensten" rijkt u een aantal handvaten aan om meer te halen uit overheidsopdrachten. Lees: om de wetgeving het effect...
  → Read more
 • 05.12.2017

  Met de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten, is het tijd om werk te maken van e-procurement (e-aanbesteden). In concreto komt e-procurement neer op de elektronische bekendmaking van overheidsopdrachten (e-notification) en de elektronische ontvangst  van offertes (e-tendering). Van publicatie tot gunning en sluiting van de opdracht komt er dus geen papier meer aan te...
  → Read more
 • 01.11.2017

  This content is password protected. To view it please enter your password below: Password...
  → Read more
 • 01.11.2017

  In samenwerking met de Vlaamse overheid, organiseert Escala gratis opleidingen e-tendering voor lokale besturen (in de brede zin). Johan Geerts neemt voornamelijk de trainingslocaties in Antwerpen en Limburg voor zijn rekening. De eerste opleidingen starten al begin november 2017. Schrijf je snel in op Escala.be Wat is e-procurement? Lees onze...
  → Read more
 • 03.03.2017

  Op dinsdag 14 en woensdag 29 maart 2017 spreekt Johan Geerts op de studiedag rond de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten, georganiseerd door de VVSG. Constant De Koninck, Steven Van Garsse en Bart Gheysens en Johan Geerts behandelen op één dag alle voornaamste nieuwigheden. Johan zoomt in op de algemene beginselen en toepasbare technieken als raamovereenkomsten, percelen, opties...
  → Read more
 • 27.01.2017

  Bureau Geerts ontwikkelde het eendaagse vormingspakket 'optimaliseren van overheidsopdrachten met het oog op meer en betere offertes'. Over het algemeen zou een open, objectief en transparant verlopen plaatsingsprocedure tot de aankoop moeten leiden. Dat is echter niet altijd het geval. Aanbestedende overheden (AO) worden soms geconfronteerd met een omgekeerde logica. Door de wetgeving...
  → Read more