Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

 • 29.03.2020

  Ons kantoor werkt verder. Aarzel niet om ons te contacteren. Advocaten worden dan wel beschouwd als een essentieel beroep (MB 18/3/2020), wij sluiten ons aan bij de algemene maatregel om te telewerken. Vergaderingen op kantoor kunnen voorlopig niet doorgaan, maar er zijn een dozijn manieren om digitaal te vergaderen. Wij kunnen steeds met u samen zitten in onze digitale meeting room (Google...
  → Read more
 • 27.03.2020

  Om beter het hoofd te kunnen bieden aan enkele maatschappelijke uitdagingen die ontstaan zijn ingevolge het uitbreken van de Corona crisis, nam het Vlaams Parlement op 20 maart 2020 een decreet aan “over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid” (hierna: het Nooddecreet). Dit Nooddecreet voorziet in 2 zaken. Bouwen zonder vergunning: voor...
  → Read more
 • 24.03.2020

  De wetgeving overheidsopdrachten bevat geen bijzondere regels aangaande overmachtsituaties bij de plaatsing van overheidsopdrachten. De aanbestedende overheid kan op vandaag dus overheidsopdrachten plaatsen zoals gebruikelijk. Twee bepalingen kunnen in corona-rijden echter relevant zijn. Indieningstermijnen De termijnen voor ontvangst van de offertes (ook wel 'indieningstermijn') opgenomen...
  → Read more
 • 23.03.2020

  In deze tijden is het nuttig om oog te hebben voor telewerken, digitale samenwerkingsvormen maar zeker ook voor het elektronisch ondertekenen. Dit laat u immers toe om van waar ook uw handtekening te plaatsen. Tijd dus om de e-IDAS verordening even op te frissen. Met een 'gewone' elektronische handtekening komt u al ver Het elektronisch ondertekenen van een document (juridisch wordt meestal...
  → Read more
 • 15.03.2020

  Een overzicht van de open opleidingen van Johan Geerts in opdracht van ESCALA: → Duurzaam aanbesteden (groen, sociaal, ethisch) - 22/05/20 - 9:30 - 12:30 - Webinar → Overheidsopdrachten toegepast op het onderwijs - 26/5 - 9:00 - 12:00 - Webinar → Overheidsopdrachten - het UEA in de praktijk -  05/06/20  - 9:30 - 12:30 - Webinar → Overheidsopdrachten toegepast op de...
  → Read more
 • 05.12.2019

  Op 18 december 2019 werken Toon en Johan 1 uur ten voordele van SOS Kinderdorpen. We schenken dus elk een uurloon ter ondersteuning van de projecten van SOS...
  → Read more
 • 05.12.2019

  De Europese Commissie heeft de Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten (en concessies) aangepast. De nieuwe drempels gelden vanaf 1 januari 2020. Bijzonder is dat de bedragen naar beneden zijn bijgesteld! Dat is eerder uitzonderlijk. De Europese verordeningen moeten nog overgenomen worden in een Ministerieel Besluit waarna u de nieuwe bedragen zal terug vinden in de gecoördineerde...
  → Read more
 • 22.11.2019

  De sinds 2017 gekende datum van 1 januari 2020 komt nu heel dichtbij. Vanaf 1 januari 2020 moeten alle offertes digitaal worden ingediend via e-tendering. De regel gold al voor opdrachten > EU drempels, maar wordt nu ook van toepassing op 'Belgische' opdrachten. Het verplicht gebruik van e-tendering geldt niet voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (<...
  → Read more
 • 20.11.2019

  De Vlaamse lokale besturen zijn in 2019 drukdoende geweest om hun belasting- en retributiereglementen te actualiseren. Een ideaal moment dus om te onderzoeken welke evoluties en trends zich voordoen bij de gemeenten, en om deze goed onder de loep te nemen. Van onze gewaardeerde collega Bart Engelen - ism Vandenbroele. Meer info...
  → Read more
 • 31.10.2019

  Geerts/ Denayer en SOM - de werkgeversfederatie van sociale ondernemingen, ontwikkelden een aanbod inzake ondersteuning overheidsopdrachten voor SOM-leden. SOM-leden kunnen vanaf vandaag bij Geerts/Denayer terecht voor eerstelijns en tweedelijns juridisch advies aan voordeeltarief. SOM-leden kunnen ons contacteren via som@geertsdenayer.be Meer info weldra op de...
  → Read more
 • 20.10.2019

  Videogesprekken Geerts/ Denayer zet in op bereikbaarheid via videogesprekken. Zo kunnen we praktisch overleggen en onnodige verplaatsingen vermijden. Omdat niet alle cliënten met hetzelfde platform werken, bieden we videogesprekken aan via Google Meet, Google Hangouts, Skype, Whats App en Facetime.   U kan als volgt contact maken met Johan Geerts en Toon Denayer: → Google...
  → Read more