Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

 • 10.09.2019

  In een arrest van 16 mei 2019 (nr. 244.492) heeft de Raad van State geoordeeld dat het prijsonderzoek gebaseerd op de volgende 'methode' onwettig is: "Nazicht eenheidsprijzen op grote afwijkingen Artikels die minstens 1% van het totaalbedrag uitmaken worden onderzocht Prijzen die 30% lager dan het gemiddelde liggen worden onderzocht. Prijzen die 50% hoger liggen dan het gemiddelde worden...
  → Read more
 • 23.08.2019

  Johan Geerts organiseert samen met Escala de volgende opleidingen inzake overheidsopdrachten, → Duurzaam aanbesteden (groen, sociaal, ethisch) bij overheidsopdrachten, 23/9, Gent (info en inschrijven) → Overheidsopdrachten in het onderwijs, 26/9, Leuven (info en inschrijven) → Overheidsopdrachten in de zorgsector, 11/10, Antwerpen (info en inschrijven) → Uitvoering van...
  → Read more
 • 14.05.2019

  Artikel 293 van het decreet lokaal bestuur (DLB) luidt als volgt: Onroerende goederen van de gemeente en van de autonome gemeentebedrijven worden altijd vervreemd volgens de principes van mededinging en transparantie, behalve als er een motivering wordt gegeven voor een afwijking daarvan. Deze regel vonden we niet terug in het 'oude' gemeentedecreet. Om die reden werd in een omzendbrief van 12...
  → Read more
 • 23.04.2019

  Lees hier onze volledige nieuwsbrief van april 2019. Onze nieuwsberichten ook graag in je mailbox? Schrijf je hier...
  → Read more
 • 22.04.2019

  Ingevolge de Europese e-invoicingrichtlijn (Richtlijn 2014/55/EU) is elke aanbestedende overheid vanaf 1 april 2019 verplicht om elektronische facturen te ontvangen (indien opdrachtnemers daarvoor opteren). Elektronische facturatie is niet zomaar het verzenden van een PDF via e-mail, maar betekent het automatisch uitwisselen van informatie tussen de financiële systemen van de verzender...
  → Read more
 • 10.04.2019

  De inzameling van textielafval is een gemeentelijke bevoegdheid (art 26 Materialendecreet). Indien de gemeente (of de bevoegde afvalintercommunale) de inzameling wenst te organiseren in samenwerking met een private partner, kan sprake zijn van een overheidsopdracht of concessie. Niet zelden geven deze opdrachten aanleiding tot discussies in deze hoogst concurrentiële sector. De Raad van...
  → Read more
 • 05.04.2019

  Het laatste resultaat van het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten is een modelbestek voor overheidsopdrachten voor gebouwen (dus opdrachten voor werken). Het model bevat zowel administratieve als contractuele bepalingen. Het modelbestek is minimalistisch opgevat en vermeldt dus de minimaal noodzakelijke onderdelen van een bestek voor de openbare procedure. Naargelang de specifieke...
  → Read more
 • 02.04.2019

  In een omzendbrief van 25 januari 2019 roept Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Homans de lokale besturen op om verzekeringsopdrachten af te sluiten met toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten. De omzendbrief komt er naar aanleiding van een (overigens ook op andere punten erg interessante) audit van het contractbeheer voor leveringen en diensten bij lokale besturen van Audit...
  → Read more
 • 02.04.2019

  Ontdek alle oplossingen voor uw problemen rond overheidsopdrachten en de uitvoering van werken. De Construction Day 2019 gaat door op dinsdag 30 april 2019, te Brussel (vlakbij centraal station). Johan behandelt 2 thema's: → Problemen op de bouwplaats: over verrekeningen en claims van de aannemer → Overheidsopdrachten als een instrument in de strijd tegen sociale dumping Alle...
  → Read more
 • 28.03.2019

  U kan onze laatste nieuwsbrief hier nalezen. Wilt u de volgende nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen. Schrijf hier...
  → Read more
 • 28.03.2019

  Met het programma innovatieve overheidsopdrachten (PIO) wil de Vlaamse overheid (Vlaamse) aanbestedende overheden aanmoedigen om overheidsopdrachten in te zetten als motor voor innovatie. Het PIO begeleidt en (co)financiert (tot 50%) innovatieve projecten van de ontwikkeling van een innovatieve app, het maken van papier van bermgras, duurzame straatverlichting tot het inzetten van artificiële...
  → Read more
 • 27.03.2019

  In een recente nieuwsbrief gaf het Agentschap voor Binnenlands Bestuur meer uitleg aangaande de toepassing van de inhouse regels op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden onder de vorm van een opdrachthoudende vereniging (OV) of een dienstverlenende vereniging (DV). Het nieuwe decreet lokaal bestuur (DLB) heeft hierop namelijk een impact. Wat is inhouse ook alweer? Een intergemeentelijk...
  → Read more