Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

 • 07.10.2019

  In en omzendbrief van 21 juni 2019 waarschuwt het FAGG voor verboden praktijken van sommige ziekenhuizen in het kader van overheidsopdrachten voor geneesmiddelen. De praktijk zou er in bestaan dat bij de aankoop van geneesmiddelen / medisch materiaal gunningscriteria worden toegepast die meten in welke mate de leveranciers allerhande premies en voordelen toekennen aan het ziekenhuis. De...
  → Read more
 • 06.10.2019

  Op 1 januari 2020 verstrijkt de laatste deadline voor het gebruik van e-tendering. Vanaf die datum is het voor alle overheidsopdrachten (> 144.000 euro) verplicht om de offertes elektronisch te ontvangen en te openen via de e-tendering applicatie. Het is dan niet meer mogelijk om offertes op papier in te dienen. Voor opdrachten > de 'Europese drempels' geldt deze verplichting al sinds...
  → Read more
 • 30.09.2019

  De looptijd van een raamovereenkomst wordt door artikel 43 van de Wet overheidsopdrachten beperkt tot maximaal 4 jaar. Ook artikel 57 van de Wet verwijst naar deze maximale looptijd. Om de 4 jaar moet een raamovereenkomst dus opnieuw in mededinging worden geplaatst. Artikel 43 en 57 laten echter ook toe om een raamovereenkomst te sluiten voor een langere looptijd "in uitzonderlijke en...
  → Read more
 • 29.09.2019

  In een mededeling van 10 mei 2019 benadrukt de Vlaamse Regering het belang van stipte betaling bij overheidsopdrachten. De mededeling omvat 3 speerpunten: → Het bevorderen van e-invoicing (elektronische facturatie). Ter herinnering: sinds 1 april 2019 zijn aanbesteders verplicht om e-facturen te aanvaarden indien ondernemers hiervoor kiezen (art 14/1 en /2 Wet overheidsopdrachten). Binnen...
  → Read more
 • 15.09.2019

  Lees hier onze volledige nieuwsbrief van oktober 2019. Onze nieuwsberichten ook graag in je mailbox? Schrijf je hier...
  → Read more
 • 10.09.2019

  In een arrest van 16 mei 2019 (nr. 244.492) heeft de Raad van State geoordeeld dat het prijsonderzoek gebaseerd op de volgende 'methode' onwettig is: "Nazicht eenheidsprijzen op grote afwijkingen Artikels die minstens 1% van het totaalbedrag uitmaken worden onderzocht Prijzen die 30% lager dan het gemiddelde liggen worden onderzocht. Prijzen die 50% hoger liggen dan het gemiddelde worden...
  → Read more
 • 23.08.2019

  Johan Geerts organiseert samen met Escala de volgende opleidingen inzake overheidsopdrachten, → Duurzaam aanbesteden (groen, sociaal, ethisch) bij overheidsopdrachten, 23/9, Gent (info en inschrijven) → Overheidsopdrachten in het onderwijs, 26/9, Leuven (info en inschrijven) → Overheidsopdrachten in de zorgsector, 11/10, Antwerpen (info en inschrijven) → Uitvoering van...
  → Read more
 • 14.05.2019

  Artikel 293 van het decreet lokaal bestuur (DLB) luidt als volgt: Onroerende goederen van de gemeente en van de autonome gemeentebedrijven worden altijd vervreemd volgens de principes van mededinging en transparantie, behalve als er een motivering wordt gegeven voor een afwijking daarvan. Deze regel vonden we niet terug in het 'oude' gemeentedecreet. Om die reden werd in een omzendbrief van 12...
  → Read more
 • 23.04.2019

  Lees hier onze volledige nieuwsbrief van april 2019. Onze nieuwsberichten ook graag in je mailbox? Schrijf je hier...
  → Read more
 • 22.04.2019

  Ingevolge de Europese e-invoicingrichtlijn (Richtlijn 2014/55/EU) is elke aanbestedende overheid vanaf 1 april 2019 verplicht om elektronische facturen te ontvangen (indien opdrachtnemers daarvoor opteren). Elektronische facturatie is niet zomaar het verzenden van een PDF via e-mail, maar betekent het automatisch uitwisselen van informatie tussen de financiële systemen van de verzender...
  → Read more
 • 10.04.2019

  De inzameling van textielafval is een gemeentelijke bevoegdheid (art 26 Materialendecreet). Indien de gemeente (of de bevoegde afvalintercommunale) de inzameling wenst te organiseren in samenwerking met een private partner, kan sprake zijn van een overheidsopdracht of concessie. Niet zelden geven deze opdrachten aanleiding tot discussies in deze hoogst concurrentiële sector. De Raad van...
  → Read more
 • 05.04.2019

  Het laatste resultaat van het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten is een modelbestek voor overheidsopdrachten voor gebouwen (dus opdrachten voor werken). Het model bevat zowel administratieve als contractuele bepalingen. Het modelbestek is minimalistisch opgevat en vermeldt dus de minimaal noodzakelijke onderdelen van een bestek voor de openbare procedure. Naargelang de specifieke...
  → Read more