Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

 • 18.04.2018

  Vanaf vandaag 18 april 2018 mag het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) enkel nog in elektronische vorm worden verstrekt. Voor aankoopcentrales geldt deze regel al. Dit wordt bepaald in artikel 73§2 Wet Overheidsopdrachten, waarvan de inwerkingtreding wordt bepaald in artikel 132 KB Plaatsing. Dit laatste artikel werd gewijzigd door het ook vandaag in het Belgisch Staatsblad verschenen...
  → Read more
 • 18.04.2018

  Op 18 december 2017 schreven wij: De federale ministerraad heeft op 8 december 2017 het ontwerp KB goedgekeurd dat de eerste 'reparaties' doorvoert aan de op 30 juni 2017 in werking getreden wetgeving overheidsopdrachten. Het ontwerp werd toen echter niet goedgekeurd. Uiteindelijk verschijnt vandaag, 18 april 2018 het KB tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van...
  → Read more
 • 17.04.2018

  Op donderdag 22 februari 2018 lanceerde het Porgramma Inoovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het departement Economie Wetenschap en Innovatie (EWI) zijn derde oproep voor projectvoorstellen. De uiterste indiendatum is 15 juni 2018. PIO geeft advies, begeleiding en cofinanciering aan aanbestedende overheden om innovatieve producten en diensten te laten ontwikkelen, testen en aan te...
  → Read more
 • 10.04.2018

  Artikel 36 van het nieuwe KB Plaatsing 2017 verduidelijkt dat de aanbestedende overheid niet verplicht is om een prijsverantwoording te vragen in het geval van een abnormaal lage eenheidsprijs voor een verwaarloosbare post. Het begrip verwaarloosbare post wordt echter niet gedefinieerd. In een Arrest van 21 december 2017 (nr.240.267) oordeelde de Raad van State dat een post met een...
  → Read more
 • 09.03.2018

  Het departement Werk en Sociale economie lanceerde op 26 februari 2018 de praktijkgids ‘aankopen met sociale impact’. De gids schetst het beleidsproces om te komen tot een sociaal aankoopbeleid, bevat een heel aantal praktijkvoorbeelden en gaat kort in op de juridische instrumenten binnen de wetgeving overheidsopdrachten om sociale doelstellingen te...
  → Read more
 • 07.03.2018

  Advocaten Johan Geerts en Toon Denayer slaan de handen in elkaar om u nog beter te dienen. Johan richt zich op overheidsopdrachten. Toon focust op omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieu) en onteigeningsrecht. Daarnaast specialiseren wij in alle domeinen van het administratief recht en het bouw- en vastgoedrecht. Ons devies: uw dossier oplossen. To the point, kwaliteit...
  → Read more
 • 03.03.2018

  Naast een federale (zie blog 5/11/2017) is er nu ook een Vlaamse gids betreffende de strijd tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten. De ‘Vlaamse gids tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten’, bevat concrete richtlijnen voor aanbestedende overheden. Na een overzicht van de (nieuwe) regels inzake uitsluiting, selectie, prijs- en regelmatigheidsonderzoek, etc., gaat de gids in...
  → Read more
 • 02.03.2018

  Op 19 maart 2018 organiseert Johan Geerts opnieuw een opleiding "duurzaam aanbesteden", in samenwerking met Escala. Voluit: Hoe koop ik groen/ sociaal/ ethisch? Duurzaam aanbesteden onder de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten. → Info en inschrijven Lees alvast het artikel in het Tijdschrift voor...
  → Read more
 • 02.03.2018

  Met het koninklijk besluit van 30 januari 2014 tot wijziging van de reglementering betreffende de inning van de kosten voor de Raad van State werd artikel 71, 4e lid van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna Algemeen Procedurereglement Raad van State, of APR) in die zin aangepast dat de...
  → Read more
 • 22.02.2018

  Johan Geerts organiseert samen met Escala 2 opleidingsdagen rond optimaliseren van overheidsopdrachten: → 22 februari 2018 in Brugge →  1 maart 2018 in Westerlo De opleiding "Uw overheidsopdrachten optimaliseren met het oog op meer en betere offertes: leveringen & diensten" rijkt u een aantal handvaten aan om meer te halen uit overheidsopdrachten. Lees: om de wetgeving het effect...
  → Read more
 • 02.02.2018

  Ingevolge artikel 16 van het koninklijk besluit van 25 december 2017 tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (BS 26 januari 2018), dat vandaag in werking treedt, werd artikel 70, §1, 1e lid van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de...
  → Read more
 • 20.12.2017

  De Europese Commissie heeft bij Verordeningen van 18 december 2017 nieuwe Europese drempelbedragen vastgesteld, die gelden vanaf 1 januari 2018 (voor een periode van 2 jaar). De Europese drempels vervat in artikel 4 RL 2014/24 (klassieke sectoren) (art 11 KB Plaatsing klassieke sectoren) worden als volgt aangepast: → Werken: 5.225.000 wordt 5.548.000 → Leveringen en diensten...
  → Read more