Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  • 27.01.2011

    Overeenkomstig artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, mag deze enkel kennis nemen van beroepen tot nietigverklaring ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden. Het Hof van Cassatie stelt in zijn arrest van 14 februari 1997[1] dat instellingen opgericht of erkend door de federale overheid, de overheid van de gemeenschappen...
    → Read more
  • 21.01.2011

    Voor opdrachten gepubliceerd na 25 februari 2010 is een nieuw boek II bis ingevoegd in de overheidsopdrachtenwet van 24 december 1993. De wijzigingen hebben met name betrekking tot de informatie- en motiveringsplicht van de aanbestedende overheid bij de gunning van overheidsopdrachten. Daarnaast is ook een zeer ingrijpend verandering ingezet op het vlak van rechtsbescherming. Meer informatie on...
    → Read more